Tilbud og støtte til børn og voksne med handicap

Kommuneqarfik Sermersooq tilbyder hjælp og støtte til børn og voksne med handicap. Hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har Kommuneqarfik Sermersooq forskellige tilbud og støttemuligheder til dig.

Det er din sagsbehandler og dig, som sammen vurderer, hvilke tilbud du har ret til og kan have behov for.

Kommunens handicaptilbud er opdelt i voksenområdet og børne- og ungeområdet. Derudover er børne- og ungeområdet delt i to afhængigt af, om støtten foregår i skoletiden eller uden for skoletiden.

Du kan med fordel henvende dig direkte til den enhed, som er bedst i stand til at hjælpe dig med dit spørgsmål eller din situation. Hvis du er i tvivl om, hjælper kommunen dig, så din henvendelse ender det rette sted.

Hvem skal du kontakte?

Børne- og ungeområdet for familier med børn og unge op til 18 år
 • Støtte i skoletiden
  Hvis din henvendelse drejer sig om støtte til et barn i skoletiden, skal du kontakte Forvaltning for Børn og Skoler.
  E-mail: alim@sermersooq.gl
 • Støtte uden for skoletiden
  Hvis din henvendelse drejer sig om støtte til et barn med handicap eller pårørende til et barn med handicap, skal du kontakte Forvaltning for Børn og Familie
  E-mail: sepi@sermersooq.gl
Voksenområdet for borgere over 18 år
 • Støtte til borgere over 18 år
  Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked. Alle støttemuligheder på voksenområdet er beskrevet i Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarkeds kvalitetsstandarder på handicapområdet. De gældende kvalitetsstandarder er tilgængelige på kommunens hjemmeside.
  E-mail: si@sermersooq.gl

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 29 af 7. august 2020 om støtte til personer med handicap

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 24. juni 2020 om tilsyn med det sociale område

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 4. november 2019 om botilbud til personer med handicap

Ofte anvendte støttemuligheder

Her følger en liste over støttemuligheder. Denne liste er ikke udtømmende, og et eventuel tilbud om støtte til dig/jer vil tage udgangspunkt i din/jeres situation og behov.

Støtte på børneområde
Tilbud til voksne