Fritidsundervisning

Fritidsundervisning er undervisning for børn, unge og voksne, som foregår i fritiden.

Det er meget forskelligt fra sted til sted, hvad du kan få undervisning i. Det afhænger af, hvilke lærere der er, og de ønsker folk har om undervisning.

Du kan holde øje med, hvilke fag du kan følge som fritidsundervisning ved at gå ind på https://glsermersooq.speedadmin.dk/tilmelding#/

Kategorier og undervisningstilbud

Fritidsundervisning deles op i fem kategorier:
• Almen undervisning, som er undervisning i almindelige skolefag, f.eks. grønlandsk, kræver mindst otte deltagere
• Musisk undervisning, f.eks. korsang, kræver mindst 12 deltagere
• Studiekreds, kræver mindst 8 deltagere
• Foredrag, kræver mindst 15 deltagere
• Praktisk undervisning, kræver mindst 12 deltagere

Ønsker om fag
Har du specielle ønsker om et fag, du gerne vil have oprettet til fritidsundervisning, kan du kontakte de ansvarlige for fritidsundervisningen i din kommune. De vil kunne hjælpe dig med at udbyde faget og finde en lærer.

Særligt for undervisere

Ønsker du at undervise i fritidsundervisning, skal du kontakte de ansvarlige for fritidsundervisningen i din kommune. De kan hjælpe dig med at oprette et hold. Det er et krav, at der er en plan for din undervisning. Det skal sikre, at din undervisning er god nok.

Takster

For børn og unge under 20 år er det gratis at deltage i fritidsundervisning. For voksne koster det 200 kr. for maritime fag samt skindsyningsfagene. Resten koster 100 kr.

Der betales et gebyr ved tilmelding, derudover skal voksne selv betale udgifter til materialer, f.eks.:
• Bøger
• Skind til skindsyning
• Mad til madlavningsundervisning
• Materialer til husflid

Tilmelding

Ønsker du at deltage i fritidsundervisning, skal du tilmelde dig ved at komme ind på https://glsermersooq.speedadmin.dk/tilmelding#/

Tilmelding for børn: Forældre skal melde deres børn til via samme tilmeldingsmodul som voksne.


Normalt skal der være otte deltagere på et hold, for at det bliver oprettet. Der kan dog blive dispenseret for den regel. Det er din kommune, som tager den beslutning.

Afbud

Du skal huske at melde afbud til din underviser, hvis du er forhindret i at deltage.

Du vil få besked, hvis din lærer ikke kan komme, f.eks. på grund af sygdom. Bliver dit hold nedlagt, mere end en måned før det slutter, får du dine penge tilbage.

For mere info kan du kontakte sunngiffik@sermersooq.gl eller ringe til 367530