Fremlysning af både, biler uden nummerplader, containere og lign.

Her kan du få indblik i Kommuneqarfik Sermersooqs håndtering af fremlysninger af både, biler uden nummerplader, containere og lignende. Siden linker bl.a. til en oversigt over aktuelle fremlysninger. 

Kommuneqarfik Sermersooq foretager løbende registrering af sandsynlige herreløse både, biler uden nummerplader, containere og lignende i Nuuk.

I henhold til Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet kan kommunen bortskaffe ovennævnte herreløse genstande som affald, når disse har været fremlyst i minimum 3 måneder.

Kommunen har desuden ret til at vælge at sælge eller holde auktion over sådanne genstande, for at dække omkostningerne ved håndtering og bortskaffelse af genstandene, efter fremlysningsperioden er udløbet.

Det skal bemærkes, at såfremt det vurderes at en båd, bil uden nummerplader, container eller lignende udgør et miljø- eller trafikmæssigt problem, så har kommunen ret til at flytte den pågældende genstand til et anvist areal, hvorfra fremlysning af genstanden foregår.

Fremlysningen foregår på hjemmesiden (Arcgis) og kan ses ved at klikke her.

Er du ejer til en af de fremlyste genstande, skal du henvende dig til Kommuneqarfik Sermersooq enten via personlig henvendelse til Borgerservice, på E-mail: sai@sermersooq.gl eller tlf. 367000.

Når fremlysningsperioden er slut, vil kommunen fjerne genstanden uden erstatningsansvar til kommunen.