Fredede områder

Her har du mulighed for at læse mere om nogle af de fredede områder, som der er i kommunen. Du kan også downloade lovgivning, bekendtgørelser og oversigtskort om henholdsvis Austmannadalen, Ikkafjorden og Akilia.

Austmannadalen

Austmannadalen, samt omkringliggende arealer er fredet.

Det fredede område er et enestående naturområde med forskellige landskabstyper og elementer som: dalsætning (Austmannadalen), fjelde, søer, elve, vandfald, indlandsis, slette, sandørken og stadige geologiske formationsprocesser.

Udover de mange naturværdierindeholder området mange ruiner fra den Norrøne middelalderlige bosættelse, da det har været et Norrønt kerneområde i Vesterbygden.Området indeholder også rester af eskimoiske jagtstationer, samt rester fra Thuleeskimoiske jagtstationer.

Det er tilladt at opholde sig i området, uden speciel tilladelse, dog gælder der skærpede regler for opholdet.

Inden du besøger området bør du læse disse regler, klik på nedenstående link for mere information

Du kan her læse om fredning af Austmannadalen (lovgivning.gl)

Her kan du se et oversigtskort (lovgivning.gl) over området

Ikkafjorden

Ikka eller Ikka-søjlerne er et virkeligt unikt naturfænomen, hvis lige ikke er at se andre steder i verden.

I bunden af Ikkafjorden, er der under vandet mere end 1.000 søjler der “vokser” op af havbunden, søjlerne er resultatet af mange, forskellige faktorer der kulminerer i et fantastisk skue.

Søjlerne der kun kan dannes og eksistere i koldt vand under 6ºC, kan vokse op til ½ meter om året, men fordi de er skrøbelige, er der ingen af dem der er over 20 meter høje. Området med søjler er næsten 2 km2 stort, og indeholder et unikt dyreliv, med arter der ikke er at finde andre steder i verden.

Betingelserne for færdsel i området er reguleret i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 12. april 2010 om fredning af et område ved Ivittuut og Kangilinnguit.

Du kan se et oversigtkort, fredningsbekendtgørelsen eller læse mere på lovgivning.gl

Akilia

Øen Akilia, er udlagt som fredet område, det betyder at selvom der er fri adgang til den, må der ikke efterlades noget på øen, ligesom intet fra øen må fjernes.

Akilia indeholder de ældste kendte forekomster af sedimentsten, ikke bare for Grønland men for hele verden. Det ældste sediment sten på øen er dateret til at være 3,85 milliarder år gamle.

Du kan læse om her fredningen af Akilia (lovgivning.gl)

Her kan du se et oversigtskort over området