+299 36 73 62
si@sermersooq.gl

Narsaviaq 26, 1. sal, PO 1005
3905 Nuussuaq

  1. ma - fr 08:00 - 16:00
Terapeutteam hjælper borgerne med fysioterapi og ergoterapi ved vanskeligheder i hjemmet eller på bostedet. På den måde er teamet med til at styrke borgernes muligheder for at klare sig selv. Gennem en rehabiliterende tilgang til borgerne hjælpes der her bl.a. med forebyggelse af livstilssygdomme. Terapeutteamet er også en del af et tværfagligt samarbejdsudvalg der laver udtalelser i forbindelse med tilkendelser af førtidspension, her er de til for at vurdere borgerens arbejdsevne.

Tilknyttede sider


Sider der er knyttet til Terapeutteam


Hent den fulde GLN liste her