Sundhed, Forebyggelse og Fritid

Afdelingen for Sundhed og Forebyggelse er en tværgående afdeling under Fælles Service.

Sunde borgere er fundamentet for, at et samfund på alle områder kan fungere godt, derfor arbejder afdelingen på at sikre borgerne kan arbejde med viden om bevarelse af vedvarende sundhed, forebyggelse og kriminalpræventive tiltag.

Sundhed og Forebyggelse arbejder ud fra programmer, aftaler og andre tiltag sammen med forskellige samarbejdspartnere.