Fiskeri efter torsk

Er du fritidsfisker, skal du ikke have en fiskerilicens for at fiske efter torsk til eget forbrug. 

Naalakkersuisut har fastsat en torskekvote til fritidsfiskere som kan indhandles. Ønsker du at indhandle din fangst som fritidsfisker skal du have en fritidslicens til fiskeri efter torsk. Vær opmærksom på at fiskeriet lukkes når kvoten til fritidsfiskere er opfisket og at erhvervsfiskere har førsteprioritet ved indhandling.

Du har pligt til at følge de fastsatte regler og betingelser for fiskeriet.

 

Betingelser

  • Som dansk statsborger skal du have fast bopæl i Grønland
  • Som udenlandsk statsborger skal du have fast bopæl i Grønland og have haft det i 2 sammenhængende år.
  • Ønsker du at indhandle din fritidsfangst af torsk skal du ansøge om en licens.
  • Erhvervsfiskere kan ikke samtidig får udstedt en licens til fritidsfiskeri efter torsk og omvendt.

 

Ansøgning

Ønsker du at indhandle din fangst som fritidsfisker skal du ansøge om fiskerilicens til fritidsfiskeri efter torsk, skal du henvende dig til din kommune.

Licensen gælder for 1 kvoteår ad gangen, og du skal derfor søge om en ny licens hvert år. Et kvoteår går fra den 1. januar til den 31. december.

Du skal dog være opmærksom på, at din licens først gælder fra den dato, som står på licensen og kun frem til kvoteårets slutning.

 

Procedure for indsendt ansøgning

Ansøgninger til fritidslicenser til fiskeri efter torsk sker hos din hjemkommune. Opfylder du de krav, der er for fritidsfiskere kan du få udstedt en licens. Vil du kun fiske til eget forbrug skal du ikke have licens.

Fiskeri med joller

  • Skal du forny din fritidslicens, så kan kommunen udstede licensen til dig
  • Søger du om fritidslicens til jolle for første gang, så vil kommunen videresende din ansøgning til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug som vil behandle din ansøgning

Du vil typisk få svar på din ansøgningen inden for 14 dage. Hvis der mangler information for at din ansøgning kan behandles vil du blive kontaktet.

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsproceduren, er du meget velkommen til at kontakte Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

 

Klage

Man kan som udgangspunkt ikke klage over en myndigheds skønsudøvelse. I tilfælde af at din ansøgning bliver afvist vil du modtage en begrundelse. Hvis du mener at beslutningen bygger på et forkert grundlag eller en misforståelse kan du klage til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug som kan tage din sag op til genvurdering. Du skal sende din klage hurtigst muligt efter du har modtaget afslag. 

Din klage skal være skriftlig og du skal skrive hvorfor og hvad du klager over. Husk også at vedlægge en kopi af den afgørelse, du ønsker at klage over, da dette vil hjælpe sagsbehandlingen.

Departementet vil tage din klage til overvejelse og vil kontakte dig når vi har gennemgået din sag.