Fiskeri efter krabber

Er du fritidsfisker, skal du ikke have en fiskerilicens for at fiske efter krabber til eget forbrug. 

Du har pligt til at følge de fastsatte regler og betingelser for fiskeriet.

 

Betingelser

  • Som dansk statsborger skal du have fast bopæl i Grønland
  • Som udenlandsk statsborger skal du have fast bopæl i Grønland og have haft det i 2 sammenhængende år.

 

Krav til fiskeudstyr

  • Som fritidsfisker må du højest fiske efter krabber med 3 tejner.
  • Det er kun tilladt at fiske efter krabber med tejner med halvmasker over 70 mm. 
  • Du må kun fange hankrabber, som er mindst 10 cm over rygskjoldet. Hunkrabber må ikke beholdes ombord og skal genudsættes.