Ofte stillede spørgsmål

Hvem kan søge?
Puljen kan søges af både virksomheder, enkeltpersoner og en sammenslutning af interessenter, der er gået sammen om et specifikt projekt.

Hvor meget kan man søge om?
Der er ikke en officiel øvre grænser for hvor meget der kan søges om. Projektstøtte over 100.000 kr udstedes af Udvalget for Økonomi og Erhverv, man skal derfor påberegne ekstra behandlingstid i disse tilfælde.

Ved projekter som tildeles over 50.000 kr. kan bevilingen fase-opdeles, så bevillingen kan udmøntes ratevis på baggrund af dokumenteret fremdrift i projektet.

Der kan stilles krav om egenbetaling.

Tilskuddets form og betingelser vil blive aftalt i hvert enkelt tilfælde.

Nogle tilskud vil blive givet med krav om en tilbagebetaling af tilskuddet, hvis projektet bliver en økonomisk succes.

Hvor mange ansøgninger må jeg sende?
Der er ingen begrænsning på, hvor mange ansøgninger man må sende. Projekterne skal blot være relevante til puljens formål. Se Den Østgrønlandske turismepulje 

Hvilke kriterier skal mit projekt opfylde?
Projektet skal enten udvide en lokalforankret aktør eller aktørers produkt(er), eller forbedre rammerne for turismeerhvervet i Østgrønland, uden at være konkurrenceforvridende.

Er fremstillingen af en vare eller en tjenesteydelse en del af projektet, skal varen eller tjenesteydelsen for så vidt muligt foregå i Østgrønland.

Projektet skal overholde gældende lovgivning, herunder være miljømæssigt forsvarligt.

Projektet skal relativt hurtigt være økonomisk selvbærende (med mindre der er tale om et projekt som sigter på at forbedre de generelle rammebetingelser for turismeerhvervet i Østgrønland).

Hvad dækker puljen ikke?
Der ydes ikke støtte til:

  • Drift
  • Kulturelle initiativer
  • Konkurrenceforvridende projekter
  • Afvikling af gæld

Hvordan ansøger man?
Man ansøger ved at udfylde ansøgningsskemaet og sende det til Kommuneqarfik Sermersooqs områdechef for Tasiilaq Hjørdis Viberg. Dette kan enten gøres pr mail på hjvi@sermersooq.gl eller til postadressen:

Kommuneqarfik Sermersooq

Nappartsimavimmut B1200

Postboks 120

3913 Tasiilaq

Hvad skal min ansøgning indeholde?
Ansøgningen skal som minimum indeholde ansøgningsskemaet. Har man andre dokumenter der kan belyse projektet kan man med fordel sende dem med. Drejer ansøgningen sig om et byggeteknisk projekt, skal man huske at have de rette tilladelser vedhæftet (f.eks. arealtildeling og byggetilladelse)

Hvor henter jeg ansøgningsskema?
Ansøgningsskema

Hvornår er der ansøgningsfrist?
1. februar

1. maj

15. september

Hvornår får jeg svar?
Du kan forvente svar ca. 1 måned efter ansøgningsfristen

Når du har fået pengene
Når du har fået pengene, skal de bruges i overensstemmelse med det grundlag som ansøgningen blev bevilget på. Opstår der ændringer skal du kontakte områdechef for Tasiilaq Hjørdis Viberg, som kan råde dig til, hvad der så skal gøres.

Rapporter jævnligt til områdechef for Tasiilaq Hjørdis Viberg om projektets forløb.

Når projektet er afsluttet (senest 12 måneder efter ansøgningens godkendelse) skal der aflægges regnskab for anvendelsen af det bevilgede beløb samt en skriftlig afrapportering via afrapporteringsskemaet.

Er fysiske anskaffelser eller ændringer en del af projektet skal der vedlægges billeder af disse.

Er der søgt om støtte til opkvalificering af medarbejdere eller anden kursusaktivitet, skal kopi af kursusbevis vedlægges.

Er der tale om større projekter, kan dette med fordel gøres ratevis, efterhånden som projektet skrider frem.

Tidsfrister
Projektet skal være afviklet senest et år efter ansøgningen er blevet godkendt og områdechef for Tasiilaq Hjørdis Viberg skal have modtaget en afrapportering senest 14 måneder efter ansøgningen godkendelse.

Hvordan skal en afrapportering se ud?
Afrapporteringen skal som minimum indeholde afrapporteringsskemaet og alle kvitteringer og fakturaer skal vedhæftes regnskabet.

Er fysiske anskaffelser eller ændringer en del af projektet skal der vedlægges billeder af disse.

Er der søgt om støtte til opkvalificering af medarbejdere eller anden kursusaktivitet, skal kopi af kursusbevis vedlægges.

Er der tale om større projekter, kan dette med fordel gøres ratevis, efterhånden som projektet skrider frem.

Hvor henter jeg afrapporteringsskema?
Afrapporteringsskema

Hvor kan jeg søge råd og vejledning?
Vi giver gerne råd og vejledning i forbindelse med udformning af projekter. Det kan være en god idé at sende en kortfattet skitse af projektet til områdechef for Tasiilaq Hjørdis Viberg, for at få en forhåndsvurdering af mulighederne for støtte fra støttepuljen. Skitsen danner grundlag for en nærmere diskussion af ideen.

Områdechef for Tasiilaq Hjørdis Viberg kan kontaktes på : hjvi@sermersooq.gl

Forslag til projekter bliver behandlet fortroligt og eventuelle ophavsrettigheder bliver respekteret.

Der er tidligere blandt andet blevet godkendt ansøgninger til tidevandstrapper, bådføreruddannelser, bænke og pontonbroer, men kun fantasien sætter grænser. Så hent skemaet ned og søg eller skriv til os med din idé, så får vi os en snak om mulighederne.