Ordinært møde

Udvalg
Lokaludvalget Nuuk
Dato
12. February 2020 -
Titel
Dagsorden godkendes

Sagsfremstilling

Meddelelser og orienteringer

Sagsfremstilling

Beslutninger

Sagsfremstilling

Nedsættelse af en arbejdsgruppe bestående af lokaludvalget, kulturafdelingen samt forvaltning for Anlæg og Miljø (Ujammi & Angethe) Ift. at vi har Nuussuaq som fokusområde i 2020 ønskes der nedsat en arbejdsgruppe der sammen med kommunens forvaltning laver nogle helhedsorienterede løsninger for

Sagsfremstilling

Nedsættelse af en arbejdsgruppe bestående af lokaludvalget, kulturafdelingen samt forvaltning for Anlæg og Miljø (Ujammi & Angethe)
Ift. at vi har Nuussuaq som fokusområde i 2020 ønskes der nedsat en arbejdsgruppe der sammen med kommunens forvaltning laver nogle helhedsorienterede løsninger for området.

Orientering om Nivi Lynge

Sagsfremstilling

Orientering om Nivi Lynge

Ønske om forslag til arbejdsgruppe, Nauja Brøns & Asii C. Naarup.

Sagsfremstilling

Ønske om forslag til arbejdsgruppe, Nauja Brøns & Asii C. Naarup.

Indkomne ansøgninger. Indkomne ansøgninger fremsendes udvalget snarest muligt såfremt de ikke er vedlagt som bilag til denne dagsorden.

Sagsfremstilling

Indkomne ansøgninger.

Indkomne ansøgninger fremsendes udvalget snarest muligt såfremt de ikke er vedlagt som bilag til denne dagsorden.

Indkomne ansøgninger

Sagsfremstilling

1 – Masterclass i sprayart kombineret med udsmykning af bybilledet i Nuuk (Ansøgning fra Cheeky)

Faglig vurdering:

Ansøgningen omhandler et masterclass i sprayart, hvor der udvælges 7-9 lokalekunstnere (har allerede 7 i kontrakt).
Masterclassen tager udgangspunkt i sprayteknikker med fokus på graffiti som æstetisk kunstform. Forløbet resulterer i at kunstnerne, med Cheeky’s supervision og guiden, skal male et murværk hver med spraymaling. Udarbejdelse af murværkerne vil foregå i Nuuk, juni og juli 2020. Cheeky har kontakt med Julie Lynge fra kommuneqarfik Sermersooq, som har nævnt at det kunne være godt at få udsmykket husgavle, især i områder som Nuussuaq, der kan virke utrygge at gå om aften for unge. Der er endnu ikke taget kontakt til Anlæg & Miljø, ang. Tilladelse til at male gavle, men sker senere i forløbet.

Der er intet i tildelingskriterierne der hindrer, at give tilskuddet. Det skal dog gøres opmærksom på, at der søges til flere forskellige midler, men der står ikke, hvilken midler der skal dække lokaludvalgets tilskud.

Det skal ligeledes bemærkes der kan være kommercielle brands der er interesserede i masterclassen, herved må man vurdere, om man vil give tilsagn til, at kommercielle brands ikke må tilgå, for at modtage tilskuddet.

Indstilles til at udvalget træffer besluttes vedrørende tilsagn.

 

2 – Støtte til udfærdigelsen af en explainer om seksuelle overgreb (Ansøgning fra Red barnet)

Faglig vurdering:

Ansøgningen omhandler en del af Red Barnet Grønlands indsats mod seksuelle overgreb, hvor de ønsker at lancere en explainer om seksuelle overgreb. Red Barnet Grønland vil benytte explaineren i deres arbejde, herunder ved oplæg på skoler i Sermersooq Kommunea for både børn, forældre og fagpersonale. Explaineren vil også blive delt på sociale medier samt være gratis tilgængelig på deres hjemmeside,

Lokaludvalgets tildelingskriterier fastslår at driftsudgift som udgangspunkt ikke støttes, men at der i en opstartsfase godt kan gives sådan støtte. Det vurderes dermed at ansøgningen godt kan bevilges, med en bemærkning om at Red barnet for fremtiden bør finde en anden finansieringskilde til aflønning.

Indstilles til at udvalget træffer besluttes vedrørende tilsagn.

 

3 – Josef Lund Josefsen & Nick Poulsen Pop musik (Ansøgning fra Josef Lund & Nick Poulsen)

Faglig vurdering:

Ansøgningen omhandler en koncert med pop musik. Ansøgningen står lidt uklart, men vil inden mødet få afklaring på, hvordan

Indstilles til at udvalget træffer besluttes vedrørende tilsagn.

 

4 – GloCallyNuuk (Ansøgning fra SaavaByM)

Faglig vurdering:

Ansøgningen omhandler 10 podcast udsendelser i 2020, hvor emnerne vil være inspirerende og oplysende for alle slags kvinder og mænd i Grønland, med udgangspunkt i særligt Nuuk og Nuuks omegn. Programserien kommer vidt omkring og diskuterer emner, som optager folk – det kan være Plastik, rollemodeller, mønsterbrydere og meget andet. Såfremt projektet får opbakning, vil de sørge for, at Lokaludvalget får taletid på deres platforme.

Overordnet set er ansøgningen veludført. Der er indhentet tilbud, lavet overordnet budget, valgt evt. potentielle emner, etableret samarbejdspartnere m.m.

Det skal gøres opmærksom på, der kun er søgt til Nuuk lokaludvalg, hertil hvis der skyndes, projektet er berettiget, at der bliver gjort opmærksom på, at der ikke ydes støtte til politiske og forkyndende aktiviteter, så det er vigtigt, at vide hvad de 10 podcast skal indeholde, da emnerne kan være vidt forskellige.

Indstilles til at udvalget træffer besluttes vedrørende tilsagn.

 

5 – Leje af Inussivik eller GBHallen til Regionsmesterskab i Futsal, Mænd (Ansøgning fra NBU)

Faglig vurdering:

Ansøgningen vedrører Regionmesterskabet i uge 10, til leje af Inussivik eller GBHallen. Regionmesterskabet tager udgangspunkt i 7 forskellige klubber, fra kysten, men stadigvæk usikkert om der melder flere til.
Man vil leje Inussivik eller GBHallen, alt efter hvad der bevilges til. Men NBU vil helst leje Inussivik, da der vil være mulighed for, at spillerne får god plads til, at varme op, før deres kampe, samt der vil være plads til flere tilskuere.

Indstilles til at udvalget træffer besluttes vedrørende tilsagn.

 

6 – Nyt legetårn (Ansøgning fra Meeqqerivik Sulunnguit)

Faglig vurdering:

Ansøgningen vedrører et nyt legetårn til Meeqqerivik Sulunnguit. De ønsker at udskifte legetårnet med et nyt tårn, inden det nuværende bliver uforsvarligt og farligt at lege i. Børnehaven har 20 børn i alderen 3-6 år. Inden for børnehavens åbningstid (hverdage 7-17) anvendes legepladsen af børnehavens børn. Efter lukketid og i weekenden kommer en stor del af Flygårdens børn til legepladsen og leger.

Ansøgningen er præcis, og det er tydeligt hvad der ønskes tilskud til.

Indstilles til at udvalget træffer besluttes vedrørende tilsagn.

 

7 – Offentlig møde i Qeqertarsuatsiaat (Ansøgning fra Ældrerådet i Kommuneqarfik Sermersooq)

Faglige vurdering:

Ansøgningen omhandler et offentlig møde til de ældre, hvor der vil vægtes samarbejde og inspiration blandt kommunens foreninger, brugerråd, og grupper, der aktivt går ind for at fremme vilkårene for kommunens ældre borgere. Ældrerådet har prioriteret Qeqertarsuatsiaat i det, det er den største bygd, hvor der alene bor over 30 ældre i bygden. Tilbage i november 2019, besluttede de, at de gerne vil nå alle ældre i byerne i kommuneqarfik Sermersooq.

Indstilles til at udvalget træffer besluttes vedrørende tilsagn.

 

8 – Qanilaassuseq (Ansøgning fra Nuka Sørensen)

Faglige vurdering:

Ansøgningen omhandler 10 shows udsendelser af Qanilaassuseq. Qanilaassuseq vil inspirere folk til at være mere positive i deres syn på livet. Formålet er også at videreudvikle underholdningsbranchen i nye aspekter, hertil kommer Qanilaassuseq helt væk fra det politiske. Målgruppen er fra 13 og opefter, herefter tilpasses sprogbrug og indhold. Qanilaassuseq vil opnå, at gøre det mere alment for alle i samfundet, at være rare og rosende over for hinanden. Qanilaassuseq betyder nærhed på grønlandsk, og de vil fremme lokale iværksættere og skabe en hyggelig stemning på samme tid. Qanilaassuseq vil på forskellige måder komme ind på de positive aspekter af mennesker og verden, og på denne måde vil de opnå, at bringe folk tættere sammen. Udsendelserne kommer på de sociale medier.

Overordnet set ser ansøgningen godt ud. Der er indhentet tilbud, lavet overordnet budget, etableret samarbejdspartnere m.m. Hertil har man også søgt bevilling til andre

Indstilles til at udvalget træffer besluttes vedrørende tilsagn.

Evt.

Sagsfremstilling