Ordinært møde

Udvalg
Lokaludvalget Nuuk
Dato
15. oktober 2019 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Input til novembermødet
Orienteringer
Status på udmøntnings af 2019 midler
Orientering om udtrædelse
Beslutninger
Valg af næstformand
Ansøgning 1 - Pop-up Performance
Ansøgning 2 - Saunaprojekt
Ansøgning 3 - Texas Cowboy Nuuk
Eventuelt
Godkendelse af referat