Ordinært møde

Udvalg
Lokaludvalget Nuuk
Dato
12. November 2019 -
Titel
Dagsorden godkendes
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Egne projekter
Nuussuaq - Næste års fokusområde
Evt.