Ordinært møde

Udvalg
Lokaludvalget Nuuk
Dato
9. december 2019 -
Lokation
Titel
Dagsorden godkendes
Meddelelser og orienteringer
Beslutninger
Mødekalender og ansøgningsdeadlines.
Nedsættelse af en arbejdsgruppe bestående af lokaludvalget, kulturafdelingen samt forvaltning for Anlæg og Miljø
Indkomne ansøgninger
Evt.