Ordinært møde

Udvalg
Lokaludvalget Nuuk
Dato
16. februar 2022 -
Lokation
Mødelokale 1
Titel
Godkendelse af dagsorden
Disponering over midler - den endelige oversigt
Lukket: Behandling af ansøgning - Satellit arrangementer til børn, ældre og handicappede i Nuuk
Lukket: Behandling af ansøgning - Made in Nuuk podcast
Lukket: Behandling af ansøgning - Cykeldrengene
Lukket: Behandling af ansøgning - Katuaq ukiuni 25-ini
Lukket: Behandling af ansøgning - NOVO
Opsamling på projekter
Næste møde for arbejdsgrupper
Næste møde
Eventuelt