Ordinært møde

Udvalg
Lokaludvalget Nuuk
Dato
7. juni 2022 -
Lokation
Direktionens mødelokale
Titel
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser fra formandsskabet
Lukket: Beslutningspunkt: Bagatelgrænse ved ansøgninger
Lukket: Oversigt over ansøgninger
Lukket: Ansøgning: Nuuk Gymnastik
Lukket: Ansøgning: Nuummi najukkami ataatsimiititaliamut neqeroorut
Status på udvalgets projekter
Eventuelt
Næste møde for arbejdsgrupper