310123 – Ordinært møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
31. januar 2023 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Overblik over mål fra budgetforliget 2022
Overblik over mål fra budgetforliget 2023
Tilsyn af de selvejende daginstitutioner i Kommuneqarfik Sermersooq i 2022
Orientering om Forebyggelsesudvalgenes handlingsplaner for 2022 Nuuk og Tasiilaq
Gratis kørsel til aktivitetscenter for ældre, der er visiteret til kørsel
Status på handicapsektorplan (2022)
Illorput 2000 og andre selvbygger- og medbyggerhuse samt kommunale byggerier af enfamiliehuse
Overdragelse af fire Shelters i Qinngorput, Nuuk
Fusion mellem Iserit A/S og NCD A/S
Låneoptag til overtagelse af bygninger
Rejserapport for udvalgsrejse for Udvalg for Økonomi og Erhverv
Forslag til nyt koncept for Ungdomskommunalbestyrelsen
Forslag til Kommuneplantillæg 2B1-2 Industrivej, Nuuk
Endelig godkendelse af projektansøgning Pinguaraq 48 boliger
Forslag om bankgaranti
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Eventuelt
Godkendelse af referat