Ansøg om eller afmeld daginstitutionsplads

På denne side kan du læse om hvordan du skriver dit barn op til en daginstitutionsplads, og hvordan du afmelder en daginstitutionsplads. Du kan også finde alle blanketter der vedrører daginstitutioner.  

Ønsker du at få dit barn skrevet op til en daginstitutionsplads, meldt ud af en daginstitution eller skrevet på venteliste til daginstitution, kan du gøre det online via Selvbetjening på sullissivik.gl eller ved at henvende dig i dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor.

Du kan som forælder ønske, hvilken institution dit barn skal i.

Du kan tidligst få dit barn skrevet op på venteliste, den måned barnet bliver 3 måneder gammel.

Når dit barn er tilmeldt vuggestue eller dagpleje, vil du automatisk få tilbudt en børnehaveplads, når dit barn bliver gammel nok til at komme i børnehave.

Vær opmærksom på, at der kan være ventetid på en daginstitutionsplads. Læs mere om dette på sullissivik.gl

Selvbetjening via Sullissivik

Gå til selvbetjening.

Du skal have et NemID, for at kunne benytte dig af selvbetjeningen. Du kan bruge det samme NemID, som du bruger til din netbank.

Henvendelse via borgerservice eller bygdekontor

Hvis du henvender dig via borgerservice eller bygdekontor, skal du udfylde, underskrive og aflevere en blanket. Når du henvender dig, skal du medbringe:

  • Dit barns navne- eller dåbsattest
  • Dokumentation for jeres adresse
  • Dokumentation for familiens eller husstandens årsindkomst fra forrige år. Det skal bruges til at regne ud, hvor meget du skal betale for dit barns institutionsplads

Klage

Som forælder har du ret til at klage, hvis du ikke er tilfreds med dit barns daginstitution. Du kan f.eks. klage over:

  • Dit barns plads på ventelisten
  • Ansættelsen af en dagplejer

Du kan klage til kommunalbestyrelsen. Din klage skal være skriftlig og du skal huske at vedlægge de papirer, som er aktuelle for din klage.

Du kan klage til kommunalbestyrelsen. Din klage skal være skriftlig og du skal huske at vedlægge de papirer, som er aktuelle for din klage.

Er du ikke tilfreds med den afgørelse kommunalbestyrelsen har taget i forhold til din klage, kan du anke afgørelsen til Det Sociale Ankenævn. Læs mere på sullissivik.gl.

Blanketter

Find alle blanketter til daginstitutioner her.