Daginstitutioner – Indmeldelse, udmeldelse og betaling

 

Du kan tidligst få dit barn skrevet op på ventelisten den måned barnet bliver 3 måneder gammel.

Opskrivning til en daginstitutionsplads:
I byerne Ittoqqortoormiut, Paamiut og Tasiilaq kan man vælge højest 3 daginstitutionsønske.

I Nuuk skal forældre vælge 1 bydelsområde ud af 5 bydelsområder.
Områderne er fordelt i Nuuk, Nuussuaq og Qinngorput hvor alle områder har vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og skolepasning.
Valg af bydelsområde skal tages udgangspunkt i følgende kriterier: nær bopælsområde eller arbejdspladsensområde.

Linket oversigt over bydelsområder

Ansøgning om institutionsskift

Anmodning om ændring af betalingspligt til daginstitution

Ansøgning om midlertidig udmeldelse af institution

Ansøgning om overflytning af socialpædagogiske eller helbredsmæssige grunde

Bytteansøgning

Godkendelsesskema vedr. pladsanvisning

Udmeldelse af barn fra vuggestue, børnehave og fritidshjem

Underretning af væsentlig ændring af: indkomstforhold, eller ved manglende indkomstoplysning

Takster 2021

Generelt

Ønsker du at få dit barn skrevet op til en daginstitutionsplads, meldt ud af en daginstitution eller skrevet på venteliste til daginstitution, kan du gøre det online via Selvbetjening her på Sullissivik.gl eller ved at henvende dig i dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor.

Du kan som forælder ønske, hvilken institution dit barn skal i.

Når dit barn er tilmeldt vuggestue eller dagpleje, vil du automatisk få tilbudt en børnehaveplads, når dit barn bliver gammel nok til at komme i børnehave.

Vær opmærksom på, at der kan være ventetid på en daginstitutionsplads.

Takster

Det er kommunen, der bestemmer hvor meget en daginstitutionsplads skal koste. Prisen er afhængig af:

 • Jeres families indkomst
 • Hvor mange børn du/I har, som går i institution

 

Betaler du ikke for dit barns daginstitutionsplads, risikerer du, at dit barn mister sin plads.

Ændrer din situation sig, bliver du f.eks. skilt, får arbejde eller begynder uddannelse, vil prisen på dit barns daginstitutionsplads også ændre sig. Du har pligt til at henvende dig til kommunen, hvis din situation ændrer sig.

Ansøgning

Du kan få dit barn skrevet op til en daginstitutionsplads, meldt ud af en daginstitution eller skrevet på venteliste til daginstitution, online via Selvbetjening her på Sullissivik.gl.

Du skal have et NemID, for at kunne benytte dig af selvbetjeningen. Du kan bruge det samme NemID, som du bruger til din netbank.

Du har også mulighed for at henvende dig i dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor, hvor du skal udfylde, underskrive og aflevere en blanket. Når du henvender dig, skal du medbringe:

 • Dit barns navne- eller dåbsattest
 • Dokumentation for jeres adresse
 • Dokumentation for familiens eller husstandens årsindkomst fra forrige år. Det skal bruges til at regne ud, hvor meget du skal betale for dit barns institutionsplads

Venteliste

Der kan være ventelister til daginstitutioner i den by eller bygd, du bor i.

Der kan være 2 grunde til, at der er ventelister. Den første er, at der ikke er pladser nok. Den anden er, at de enkelte kommuner har lov til at prioritere hvilke børn, der først skal have tilbudt en daginstitutionsplads.

Kommunernes prioritering af børn til en daginstitutionsplads er:

 • Børn, hvis udvikling er truet
 • Børn, der allerede er i institutionen, f.eks. vuggestuebørn, der skal videre til børnehave
 • Børn af enlige forældre, der arbejder eller er under uddannelse
 • Børn, hvor begge forældre arbejder eller er under uddannelse
 • Børn, hvor kun den ene forælder arbejder eller er under uddannelse
 • Børn af forældre, der hverken har arbejde eller er under uddannelse

Det er den lokale pladshenvisning, der tilbyder daginstitutionspladser ud fra denne prioritering.

Friplads

En friplads er en daginstitutionsplads til børn, der enten bor på børnehjem eller bor hos en plejefamilie. Fripladser bliver fordelt i et samarbejde mellem institutionen, plejefamilien og de sociale myndigheder i kommunen, f.eks. en sagsbehandler.

Barnet kan beholde sin friplads, så længe det bor i plejefamilie eller på døgninstitution.

Klage

Som forælder har du ret til at klage, hvis du ikke er tilfreds med dit barns daginstitution. Du kan f.eks. klage over:

 • Dit barns plads på ventelisten
 • Ansættelsen af en dagplejer

Du kan klage til kommunalbestyrelsen i din kommune. Din klage skal være skriftlig og du skal huske at vedlægge de papirer, som er aktuelle for din klage.

Er du ikke tilfreds med den afgørelse kommunalbestyrelsen har taget i forhold til din klage, kan du anke afgørelsen til Det Sociale Ankenævn.

Klag til Det Sociale Ankenævn

Andre former for klageafgørelser fra kommunalbestyrelsen, som du ikke er tilfreds med, kan ikke sendes videre til andre myndigheder.

Læs også

Om daginstitutioner

Klag til Det Sociale Ankenævn

Dagpleje

Samarbejde med forældre