Udvalg for Anlæg og Miljø

Formål og kompetencer

Udvalg for Anlæg og Miljø varetager den umiddelbare forvaltning på områder, der vedrører tekniske og miljømæssige anliggender, udvikling af fysisk planlægning samt de kommunale opgaver indenfor natur og bæredygtighed.

Udvalget udarbejder forslag og foretager via Udvalg for Økonomi og Erhverv indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

  • Kommuneplanlægning (lokalplanlægning og dispositionsplanlægning m.v.)
  • Kommunens bidrag til landsplanlægning
  • Takster for forsyningsvirksomheder, herunder busdrift.

Udvalget udarbejder forslag og foretager via Udvalg for Økonomi og Erhverv indstilling til Kommunalbestyrelsen vedrørende boligudbygningsplaner.

Udvalget påser, at de til fordel for kommunen pålagte servitutter og afgivne deklarationer overholdes.

Udvalget er bygherre for alle kommunens bygge- og anlægsopgaver, herunder større ombygnings- og renoveringsopgaver.

Udvalget udarbejder forslag og foretager via Udvalg for Økonomi og Erhverv indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

  • En samlet politik for udvalgsområdet
  • Strategier for udvalgets områder
  • Udviklingsplaner for udvalgets områder

Kontakt

Hvis der ønskes en tid hos udvalgsformanden, kan der bestilles tid ved udvalgssekretær Sille Wedege Nielsen +299 36 70 00 eller på siwe@sermersooq.gl

Justus Hansen

Formand  /  Demokraatit

Harald Bianco

Medlem  /  Inuit Ataqatigiit

Charlotte Pike

Medlem  /  Inuit Ataqatigiit

Mala Høy Kuko

Medlem  /  Siumut

Lund Kuko

Medlem  /  Siumut