Byggetilladelser

Generelt om byggetilladelse

Ønsker du at bygge et hus, en tilbygning til dit hus, eller nedrive en eksisterende bygning, er der en række tilladelser, du skal have inden dit byggeri må påbegyndes.

Før du igangsætter dit byggeri, skal du søge om byggetilladelse. Vær opmærksom på, at der er en frist på et år, fra den dato din arealtildeling godkendes, til at der skal søges om byggetilladelse.

Du må først gå i gang med dit byggeri, når du har fået de nødvendige tilladelser.

Byggeplads

Ved ansøgning om byggetilladelse skal du være opmærksom på, at du også skal søge om tidsbegrænset arealtildeling til byggepladsindretning, idet du også skal have tilladelse til at stille byggematerialer samt evt. byggekran og div. udstyr på pladsen. Her er det vigtigt at tage hensyn til sikkerhed og evt. nabobygninger.

 

Færdigmelding og ibrugtagning

Når byggeriet er færdigt, skal byggeriet færdigmeldes til bygningsmyndigheden, som skal godkende det arbejde, der er udført. Bliver det godkendt, vil du få en ibrugtagningstilladelse. En ibrugtagningstilladelse er et dokument som bekræfter at byggeriet er udført i hht. byggetilladelsen, samt gældende lovgivning på området.

Anmodning om ibrugtagningstilladelse: tryk her

Forhold til anden lovgivning

En forudsætning for at få ibrugtagningstilladelse er, at der afleveres eller fremsendes dokumentation for, at EL- og vand tilslutning er godkendt af Nukissiorfiit, samt kloaktilslutning er godkendt af Kommunens Drift og miljø afdeling. Disse dokumenter er nødvendige for at få ibrugtagningstilladelse.

Ansøgningsblanketter  

Ansøgning om byggetilladelse: tryk her

Ansøgning om fundering (gælder kun ved større byggerier): tryk her

Ansøgning om byggepladsindretning: tryk her

Sagsbehandling

Det er den kommunale bygningsmyndighed, som behandler din ansøgning for at sikre, at det planlagte byggeri overholder bygningsreglementets krav. Bygningsreglementet er en række tekniske regler om, hvad et byggeri skal overholde med hensyn til isolering, brandsikkerhed, bæreevne m.m.

Der kan forventes et par ugers sagsbehandlingstid. Kommunen tager gebyr for sagsbehandling efter gældende takster. Gældende takster kan ses på kommunens hjemmeside eller ved forespørgsel hos borgerservice.

 

Klage

Er du utilfreds med en afgørelse på din ansøgning, har du ret til at klage. Klager behandles af selvstyret. En klage skal være skriftlig. Der er 4 ugers frist til at indgive klage for en afgørelse truffet af kommunen.

Afgørelser i forhold til bygningsreglementets bestemmelser kan påklages til:

Ineqarnermut Attaveqatigiinnermullu Naalakkersuisoqarfik

Departementet for Boliger og Infrastruktur

Postboks 909

3900 Nuuk

e-mail: box909@nanoq.gl

Lovgivning

        

Relaterede henvisninger

  • Ansøgning om arealtildeling: tryk her
  • Opgravnings- og udsprængningstilladelse: tryk her

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget, kan du evt. henvende dig til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor.