Bundgarnfiskeri

I Kommuneqarfik Sermersooq er det muligt som erhvervsfisker at fiske med bundgarn i perioden fra 1. marts til og med 1. december. Der skal årligt ansøges om tilladelse til dette.


Du kan se oversigten over hvem der har tilladelser i bestemte havområder her


Nedenfor kan du læse mere om hvordan du ansøger om tilladelse.

Ansøgning
Ansøgningsfristen for ansøgninger om tilladelse til fiskeri med bundgarn er hvert år den 1. februar.

Der kan ansøges om tilladelse om fiskeri med bundgarn på to måder:

1. Digitalt ansøgningsskema (PDF)
Med det digitale ansøgningsskema til bundgarnfiskeri, kan du sende ansøgningen via mail, i stedet for møde fysisk ved Afdeling for Fangst og Fiskeri.

Du kan hente ansøgningsskemaet ved at klikke her

Når du har udfyldt ansøgningsskemaet, som er PDF-fil, skal du gemme dokumentet, og sikre at alle informationer du skrevet ned er korrekte, inden du sender den til Afdeling for Fangst og Fiskeri.

Det udfyldte ansøgningsskema skal sendes til aalisarneq@sermersooq.gl

2. Fysisk fremmøde
Du kan også møde fysisk ved Afdeling for Fangst og Fiskeri, hvis du for eksempel ikke har det fornødne tekniske udstyr til at udfylde ansøgningsskemaet digitalt.

Du kan arrangere et møde ved at skrive til aalisarneq@sermersooq.gl eller ringe til +299 36 72 13


BEMÆRK:

  • Ansøgningsfristen er den 1. februar.
  • Tilladelser til at fiske med bundgarn ergældende i perioden fra 1. marts til og med 1. december.
  • Tilladelsen skal opdateres hvert år.
  • Hvis der er flere ansøgninger for et havområde, vil området tilfalde den ansøger, der først får deres ansøgning om det givne område godkendt.

Se videoen om vedtægter for bundgarnfiskeri her: https://vimeo.com/manage/videos/894885225