Borgerlig vielse

Her kan du læse om de praktiske ting, som er forbundet med en Borgerlig vielse – Herunder ægteskabserklæringen samt andre nødvendige dokumenter.

Hvis I ønsker at blive viet, skal I i første omgang udfylde en ægteskabserklæring. Bemærk at ægteskabserklæringen ikke må være ældre end 4 måneder fra vielsesdatoen.

Når kommunen har modtaget den udfyldte ægteskabserklæring med tilhørende dokumenter, igangsættes arbejdet med at undersøge, om betingelserne for ægteskab er i orden. Er betingelserne opfyldt, udstedes der en prøvelsesattest. Hvis I skal vies i en anden kommune eller land skal prøvelsesattesten afleveres til den myndighed, der står for vielsen.

Følgende dokumenter vedlægges ægteskabserklæringen:

  • Kopi af fødsels-, dåbs-, eller navneattest
  • Hvis en eller begge parter tidligere har været gift, vedlægges skilsmissebevilling. Dertil at fællesboet er delt eller dokument om at offentlig skifteret er påbegyndt. Hvis tidligere ægtefælde er afgået ved død vedlægges dødsattest, samt at fællesboet er delt eller offentligt skifteret er påbegyndt
  • Hvis en eller begge parter ikke er dansk statsborger eller har bopæl i udlandet, vedlægges kopi af pas og opholdstilladelse, udover hjemmekommunes prøvelsesattest.

Alle dokumenter afleveres i Borgerservice senest to uger inden vielsesdatoen.

Borgerlig vielse foretages på baggrund af; Anordning nr. 307 af 14. maj 1993 om ikrafttræden for Grønland af lov om ægteskabets indgåelse og opløsning

Dage hvor vielsen kan foregå

Indenfor Kommuneqarfik Sermersooqs normale åbningstider.

Helligdage og nationaldagen d. 21. juni foretages der ikke vielse.

Vielser foretages på Kommunalbestyrelsens mødesal, såfremt parret ønsker vielsen skal foregå et andet sted, er dette parrets ansvar.

Har du spørgsmål vedr. borgerlig vielse skal du kontakte Borgerservice på 367900 eller pr. mail innuttaasunut@sermersooq.gl

Navneændring i forbindelse med borgerlig vielse

Der er følgende muligheder i forbindelse med vielse

  1. Uændret efternavn
  2. At tage den kommende ægtefælles/partners efternavn og fjerne eget efternavn
  3. At tage den kommende ægtefælles/partners efternavn og antage eget efternavn til mellem navn

Obs. mulighed nr. 2 kan ikke lade sig gøre for begge parter, kun den ene kan tage den andens efternavn og fjerne sit eget efternavn.

  • ønskes en bindesteg mellem begge parters efternavne skal Rigsombudsmanden efter vielsen kontaktes. Hvis man ønsker at ændre rækkefølgen af efternavne skal præstegældet kontaktes. Der kan udstedes et nyt vielsesattest efterfølgende ændringer.

Vielse i udlandet

Hvis I ønsker at blive viet i udlandet, skal I udfylde en online ægteskabserklæring til bopælskommunen sammen med den nødvendige dokumentation (se ovenfor). Kommunen undersøger derpå, om parterne opfylder betingelserne for at indgå ægteskab efter dansk ret. Herefter udsteder og sender kommunen en ægteskabsattest, som skal afleveres til vielsesmyndigheden i udlandet.

Hvis I er blevet gift i udlandet, skal I fremvise en original vielsesattest, samt oversættelse, det lokale folkeregister kan herefter registrere vielsen i det centrale personregister.

Har du spørgsmål vedr. borgerlig vielse skal du kontakte Borgerservice på 367900 eller pr. mail innuttaasunut@sermersooq.gl

Foretagelse af Borgerlig vielse

Borgmesteren kan foretage vielser i Kommuneqarfik Sermersooq. Og alle kommunalbestyrelses medlemmer har en bemyndigelse fra Borgmesteren til at foretage vielser. Her finder du listen over kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Det er dog Borgerservice´s opgave at tage kontakt til kommunalbestyrelsesmedlemmer, dette sker når alle dokumenter er modtaget og ægteskabsbetingelserne er opfyldt.

Ved særlige tilfælde kan Borgmesteren give en bemyndigelse, f.eks. i bygder hvor der ikke bor et kommunalbestyrelsesmedlem.

Borgerlige vielser uden for kommunalinddeling foretages af Rigsombudsmanden. Lær mere om Rigsombudsmanden i Grønland.

Har du spørgsmål vedr. borgerlig vielse skal du kontakte Borgerservice på 367900 eller pr. mail innuttaasunut@sermersooq.gl