Anvist arbejde

På denne side kan du læse mere om anvist arbejde, samt hvilke betingelser der stilles.

Har du af den ene eller anden årsag mistet dit arbejde eller er du blevet ledig efter afsluttet uddannelse, skal du sørge for at blive registreret som ledig. Som registreret ledig har du både rettigheder og pligter. En af dine pligter er, at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder blandt andet, at du kan få anvist et arbejde.

Et anvist arbejde er et midlertidigt job, som formidles af arbejdsmarkedskontoret. Det kan f.eks. være i en børnehave, på et plejehjem eller noget helt tredje. Igennem anvist arbejde får du kontakt til arbejdsgivere og derigennem forbedret dine muligheder for at få et fast arbejde.

Når du får anvist et arbejde, vil arbejdsmarkedskontoret enten kontakte dig personligt eller telefonisk.

 

Betingelser

Du skal kunne tage hvad som helst arbejde, med mindre du f.eks. har:

  • Helbredsmæssige problemer
  • Børnepasningsproblemer
  • Andre personlige problemer

Straffe- og børneattest

Nogle jobs, som f.eks. børnehavemedhjælper, kræver en ren straffe- og børneattest. På arbejdsmarkedskontoret kan du få et skema, som du skal aflevere til politiet for at få din straffe- og børneattest. Du kan med fordel få skemaet, første gang du henvender dig til arbejdsmarkedskontoret for at registrere dig som ledig.

Økonomi

I den periode du arbejder, får du løn. Så længe du får løn, kan du ikke også få arbejdsmarkedsydelser.

Får du offentlig hjælp beregnes den fortsat ud fra en vurdering af dine behov.