Borger

Børns stemmer på dagsordenen: Nordplus Junior projekt – ”Hear the Children” besøgte Nuuk

I april besøgte en delegation fra Nordplus Junior projektet – ”Hear the Children” Nuuk som en del af deres arbejde med at styrke børns deltagelse i demokratiske processer på daginstitutionsområdet.

Delegationen, der bestod af repræsentanter fra Island, Estland, Sverige, Litauen og naturligvis Grønland, er et led i et større samarbejde om at udvikle demokratiarbejde på førskoleområdet i overensstemmelse med Konventionen om Barnets Rettigheder.

Mødet med ledere og pædagogisk personale havde fokus på at dele erfaringer og metoder til bedre at integrere børns stemmer i hverdagens pædagogiske praksis. Kommunen var naturligvis glad for at være vært for arrangementet. “Dette besøg er en fantastisk mulighed for at lære af hinanden og sammen finde nye måder at sikre, at vores børns rettigheder og meninger ikke blot bliver hørt, men også bliver taget alvorligt,” fortæller Paarma Søvndahl Holm, skolekonsulent i Forvaltning for Børn og Skole.

Projektets målsætninger er, at man ønsker at sikre, at alle børn føler sig værdsatte og lyttet til fra en tidlig alder. Dette initiativ understreger vigtigheden af internationalt samarbejde, og er et eksempel på, hvordan globale principper kan omsættes til lokal handling.