Borger

Skal vi hjælpe dig med at realisere dit rejseønske?

Ansøg om rejselegat 2024 hos Kommuneqarfik Sermersooq

Med rejselegatet kan du som borger i kommunen få realisere deres rejseønsker i eller uden for Grønland. Din ansøgning om støtte til rejse kan helt eller delvist omfatte resten af husstanden. Du kan kun søge om bevilling til en rejse i 2024 – Planlagte rejser før marts 2024 kan ikke støttes, da Bestyrelsen for rejselegatet først afholder deres møde i starten af april – hvor der træffes beslutning om tildeling af støtte.

DU KAN IKKE FÅ STØTTE:

  • Til Studierejser, grupperejser og lignende
  • Hvis du eller din ægtefælles/samlever i forvejen har ret til en ferie frirejse
  • Hvis du har mulighed for støtte fra andre fonde
  • Hvis du som handicappede har mulighed for besøgsrejse
  • Hvis du som uddannelsessøgende har mulighed for frirejse

FØLGENDE KRITERIER DANNER GRUNDLAG FOR TILDELINGEN:

  • At rejsen skaber eller bibeholder samhørighed mellem familiemedlemmer
  • At rejsen giver indsigt i Grønlands kulturelle mangfoldighed
  • At rejsen giver indsigt i en anden kultur
  • Andre særlige omstændigheder

Ukorrekt og mangelfuldt skema vil ikke komme i betragtning

Du kan få et ansøgningsskema i Kommuneqarfik Sermersooq Borgerservice i Nuuk, Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit – eller påKommuneqarfik Sermersooq hjemmesiden sermersooq.gl/da/borger/rejselegat

Du afleverer dit ansøgningsskema i et af kommunens Borgerservicecentrene eller sender pr. e-mail: kommuneqarfik@sermersooq.gl

Vi skal have din ansøgning senest fredag 15. marts 2024.

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til sagsbehandler Karen Marie Petersen, tlf. 36 70 18.