Kultur

Udmøntning af Sermeq puljen – Kulturen har høj prioritet

Rådet til Kulturfremme har nu fordelt midlerne i Sermeq puljen. Størstedelen af ansøgerne har fået godkendt deres ansøgning.

Kulturen i kommunen har høj prioritet, og den har nu fået endnu bedre vilkår ved den seneste fordeling af Sermeq puljens støttemidler. Rådet til Kulturfremme modtog i alt 15 ansøgninger til kulturstøtte, hvilket vidner om de mange kreative og kulturelle initiativer, der blomstrer rundt om i kommunen. Størstedelen af ansøgningerne kan nu se frem til en økonomisk håndsrækning, som skal være med til at støtte en bred vifte af kulturelle projekter.

Blandt de mange kulturelle initiativer, som kan forvente et økonomisk løft, er alt fra musikproduktion, filmproduktion, forestillinger og kunstudstillinger. Ved den seneste udmøntning af Sermeq puljen blev der samlet bevilget støtte for mere end 1,2 mio. kr., fordelt på næsten alle ansøgere. I kulturafdelingen arbejder man til dagligt med at sikre et bredt udbud af kulturelle tilbud for alle kommunens borgere. Jonas Lundsgaard Nilsson, leder af kommunens kulturafdeling, udtaler i den forbindelse:

”Sermeq puljen giver ALLE, mulighed for at ansøge om at få ført deres kulturprojekter ud i livet, til glæde for kommunens borgere. Fokus er særligt på de projekter, der binder kommunens forskellige bosteder sammen.”

Han fortsætter: ”Størstedelen af ansøgerne ved den seneste ansøgningsrunde fik bevilliget støtte, og det vidner om, at borgerne er sprængfyldte med spændende idéer og initiativer til projekter, som kan understøtte og styrke kulturlivet i vores kommune.

Har du en idé til et projekt, som du ønsker økonomisk støtte til, bør du holde øje med nyhederne på kommunens hjemmeside og Facebook-side, hvor der løbende vil komme informationer om næste ansøgningsrunde til Sermeq puljen. Du kan også læse mere om puljen her:

Søg Sermeq puljen – Kommuneqarfik Sermersooq