Borger

Offentlig høring: Udkast til ny handicappolitik

Udkastet fremlægges til offentlig høring i perioden 13. december 2023 – 31. januar 2024. Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til udkastet.

Handicapområdet har udviklet sig betydeligt, siden kommunens seneste handicappolitik blev udarbejdet i 2017. Der er blandt andet kommet en ny Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap i 2019, som har medført en bredere forståelse af handicapbegrebet og dermed en større målgruppe under lovgivningen. Dertil er det blevet lovpligtigt at revidere handicappolitikken hvert fjerde år.

Med handicappolitikken sætter vi en langsigtet retning og vision for, hvordan vi ønsker forholdene for borgere med funktionsnedsættelser skal være i Kommuneqarfik Sermersooq.

Handicappolitikken fastsætter den fælles retning for kommunens indsatser på handicapområdet og udstikker rammerne for de politisk prioriterede fokusområder. I politikken fokuserer vi på følgende aspekter i en borger med funktionsnedsættelses liv:

  • Børn og ungeliv
  • Hverdagsliv
  • Fritidsliv
  • Uddannelses- og arbejdsliv
  • Overgange i livet