Borger

Samarbejde mellem Sermersooq og Grønlands Idrætsforbund skal give mere bevægelse

Tirsdag den 17. oktober blev der indgået en samarbejdsaftale mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Grønlands Idrætsforbund (GIF). Aftalen har til formål at gøre Sermersooq til en foregangskommune i bestræbelserne på at gøre Grønland til verdens mest fysisk aktive land. Samarbejdsaftalen, der dækker perioden 2024-2027, forankrer GIF’s vision om at fremme fysisk aktivitet og trivsel i den daglige drift af daginstitutioner, folkeskoler og i dagligdagen for borgerne i Kommuneqarfik Sermersooq, herunder sikre et sundt og stærkt foreningsliv i kommunen.

For at sikre en effektiv implementering af aftalens initiativer vil en projektgruppe blive etableret. Projektgruppen vil inkludere repræsentanter fra både Kommuneqarfik Sermersooq og GIF.

Borgmester Avaaraq Olsen udtaler om samarbejdet: “Denne aftale er et vigtigt skridt mod en sundere og mere aktiv livsstil for vores borgere. I samarbejde med Grønlands Idrætsforbund kan vi nu fokusere på at gøre Grønland til verdens mest fysisk aktive land.”

Forkvinden Bolethe Stenskov fra Grønlands Idrætsforbund tilføjer: “Vi er rigtig glade for partnerskabet med Kommuneqarfik Sermersooq. Vi sidder med nogle fælles problemstillinger, så det giver så god mening at sætte os nogle fælles mål og pulje kræfterne. Sammen kan vi få flere i bevægelse – samt styrke rammerne og foreningslivet i kommunen.

Finansieringen af de kommende projekter vil blive sikret enten gennem kommunens og GIF’s eksisterende driftsbudgetter eller ved at ansøge om yderligere fondsmidler.