Offentlig licitation – SNERYDNING FOR PAAMIUT

Kommuneqarfik Sermersooq, Forvaltning for An­læg og Miljø, udbyder hermed i offentlig licitation snerydning for Paamiut for perioden 2024-2028.

Arbejdet udbydes som 1 område.

Tildelingskriteriet vil være laveste pris. For at få sit tilbud taget i betragtning skal tilbudsgiver vedlæg­ge sit tilbud en erklæring fra skattemyndigheden, hvori det bekræftes at inddrivelsesmyndigheden ikke har krav over 100.000 kr. mod tilbudsgiver for forfalden gæld samt en erklæring fra pengeinstitut eller forsikringsselskab om mulighed for garantistillelse. Tid og sted for licitationen vil fremgå af ud­budsbrevet.

Udbudsmaterialet sendes digitalt og kan bestilles hos:

Kommuneqarfik Sermersooq

Kuussuaq 2, 3900 Nuuk

Telefon: 36 70 00

e-mail: sai@sermersooq.gl