Borger

Ny Koalition i Kommuneqarfik Sermersooq

Der er kommet ny politisk koalition i Kommuneqarfik Sermersooq. Demokraatit og Inuit Ataqatigiit har indgået en samarbejdsaftale. Aftalen, der gælder for perioden 2023-2025, lægger vægt på at skabe holdbarhed i samfundsøkonomien og ruste kommunen til fremtidige udfordringer og muligheder.

Aftalens Hovedpunkter er:

 • Bæredygtig økonomi og vækst
 • Øget velfærd og beskæftigelse for alle
 • Social ansvarlighed og trivsel
 • Aktivt liv og inklusion af de ældre borgere
 • Udvikling af by og bosteder
 • En samlet og velfungerende infrastruktur
 • Fælles udvikling af klima- og miljøpolitik
 • Fiskeri og fangst
 • Folkeskolen og daginstitutioner
 • Bevarelse og udvikling af kultur
 • Idrætspolitik og facilitetsstrategi
 • Tryghed, forebyggelse og forældreinddragelse

Demokraatit og Inuit Ataqatigiit har samarbejdet i størstedelen af Kommuneqarfik Sermersooqs levetid, og de to partier ser frem til at genoptage dette samarbejde:

Gruppeformand for Demokraatit, Justus Hansen:
“Vi er utroligt glade for at genoptage vores koalitionssamarbejde med Inuit Ataqatigiit. Selvom vi ikke har været i koalition det seneste år, har vores tidligere tætte samarbejde i kommunalbestyrelsen vist, at vi sammen kan opnå store ting. Vi ser frem til at fortsætte dette arbejde og skabe en endnu bedre fremtid for alle vores borgere.”

Gruppeformand for Inuit Ataqatigiit, Juuaka Lybert:
“Denne aftale peger fremad. Vi er enige om, hvilken retning kommunen skal udvikle sig i. Jeg er overbevist om, at dette fornyede samarbejde vil bære frugt.”

Borgmester Avaaraq Olsen fra Inuit Ataqatigiit:
“Jeg er meget glad for denne nye koalition. Vores tidligere samarbejde i kommunalbestyrelsen har lagt et solidt fundament, og selvom vi har haft et år uden koalition, er jeg sikker på, at vi nu kan fortsætte det gode arbejde. Jeg ser frem til at lede dette fornyede samarbejde og skabe forbedringer for vores borgere.”

Du kan læse hele aftalen her