Borger Udbud

Invitation til markedsdialog om kommende udbud af rengøring på ny skole i Nuuk

Invitation og orientering om markedsdialog for kommende udbud af rengøring på ny skole i Nuuk. Kommuneqarfik Sermersooq forventer ultimo 2023 at annoncere et udbud af en ovennævnte opgave. Kommunen vil indgå i en markedsdialog med interesserede virksomheder om denne opgave.

Markedsdialogens har til formål er at sikre en inspirerende samtale om opgaven. Den samlede proces vil være transparent og ske med udgangspunkt i reglerne i Inatsisartutlov nr. 6 af 12. juni 2019 om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner. Der er ingen potentielle leverandører, der vil have mulighed for at præge udbudsgrundlaget. Dog kan markedsdialogen give anledning til særlige opmærksomheder, som kan danne afsæt for justeringer af det endelige udbudsgrundlag.

Udbudslovgivningen i Grønland fastslår i øvrigt:

Kapitel 5 Forudgående markedsdialog, rådgivning, m.v. § 10. Ordregiver har inden udbudsprocessen adgang til markedsdialog, herunder om indholdet af udbudsmaterialet. Stk. 2. Foretager ordregiver en sådan forudgående markedsdialog, skal ordregiver kunne dokumentere indholdet deraf.

Såfremt man i Grønland eller Danmark er interesseret i en præsentation af det kommende udbud, bedes man kontakte via e-mail udbud@sermersooq.gl. Der vil efterfølgende blive inviteret til et TEAMS-eller et fysisk møde på rådhuset i Nuuk. Indkøb og Udbud faciliteter både markedsdialog og det kommende udbud.