Borger

Grønland uddanner 12 nye instruktører til gavn for beredskabet

Grønlands Brandskole har for nylig afsluttet en instruktøruddannelse, hvor 12 deltagere fra hele Grønland er blevet uddannet. Dette skridt forventes at have en markant positiv indflydelse på Grønlands beredskab og samlede sikkerhedsniveau.

“Uddannelsen af de nye instruktører er vigtig for beredskabet i Grønland. De vil spille en afgørende rolle i uddannelsen af nye brandmænd og i vedligeholdelsen af de nuværende brandmænds kompetencer,” udtaler Beredskabschef Jes Damgaard Andersen fra Kommunqarfik Sermersooq.

Samtidig har Kommunalbestyrelsen i september 2023 godkendt en ny placering for brandøvelsespladsen for at minimere gener for naboerne. “Vi er klar over, at den nuværende placering har givet gener for naboerne, og vi tager denne problemstilling alvorligt,” siger Beredskabschef Jes Damgaard Andersen.

I forlængelse af denne godkendelse planlægger kommunen at flytte brandøvelsespladsen til en ny lokation, hvor der forventes minimale gener for de omkringliggende områder.

Som en yderligere kompensation er en stor gavekurv blevet overrakt til Dyrenes Venner, der har været mest berørt af generne fra den nuværende placering af brandøvelsespladsen.