Affald og Miljø

Borgermøde i Arsuk – Miljøoprydning i Grønnedal

Den 13. september inviterede Forsvarets Ejendomsstyrelse til et borgermøde i Arsuk, hvor Forsvarets planer for miljøoprydningen i Grønnedal blev præsenteret.

På mødet blev der mere konkret fremlagt planer for oprensningen af den forurenede jord i området, som forventes at vare indtil 2038. De mange fremmødte, herunder repræsentanter fra Kommuneqarfik Sermersooq, fik mulighed for at stille en række opklarende spørgsmål i forbindelse med oprydningsarbejdet. Et ønske, som gik igen blandt deltagerne på mødet, var et tættere samarbejde mellem kommunen, Forsvaret og de lokale.

I juni 2017 blev formanden for Naalakkersuisut og daværende Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen enige om at igangsætte oprydning i Kangilinnguit, også kendt som Grønnedal. Både Kommuneqarfik Sermersooq og Forsvarets Ejendomsstyrelse har tidligere indgået en aftale om bygningssanering i samme område.

“Vi har tidligere indgået en aftale med Forsvarets Ejendomsstyrelse i forbindelse med saneringsarbejde i området. Aftalen dengang blev indgået med hensyntagen til naturen, hvor den naturlige vegetation fik gunstige betingelser,” fortæller Fagchef for Anlæg og Miljø, Margrethe Rosing Hegelund.

Hun fortsætter: “Vi har derfor en naturlig interesse for området, som vi håber får de rette betingelser, så både dyre- og planteliv kan trives. På den baggrund er det positivt, at Forsvaret nu har fremlagt konkrete planer for oprensningen af den forurenede jord.”