Ældre Borger

Ældrerådet vil vide mere om de ældre

Kommuneqarfik Sermersooqs Ældreråd udsender, i samarbejde med Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked, en spørgeskemaundersøgelse til kommunens ældre borgere.

“Ældrerådet fremsatte under mødet med Udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked i december 2022 et forslag om, at Kommuneqarfik Sermersooq går forrest og laver en undersøgelse om de ældres vilkår. Formålet er at give de ældre selv mulighed for at fortælle, hvordan de har det, og hvilke behov de har. Sådanne oplysninger vil kunne danne et bedre beslutningsgrundlag for et værdigt liv for de ældre i kommunen. I Ældrerådet er vi glade for, at kommunen har imødekommet vores rådgivning. Vi håber, at rigtig mange ældre vil hjælpe til ved at udfylde spørgeskemaet og sende det tilbage”, udtaler Ældrerådets forkvinde, Marianne Jensen.

Spørgeskemaet er sendt ud til alle kommunens borgere over 67 år, og svarene skal bidrage til indsigt i ældres mentale og fysiske helbred, økonomi og livskvalitet.

Forkvinde for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked, Inge Olsvig Brandt, er glad for, at kommunen har et aktivt og initiativrigt ældreråd, og hun ser frem til resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. ”Vi er glade for ældrerådets ide om en undersøgelse, som kan være med til at sikre, at vi har et vidensgrundlag til at foretage langsigtede og bæredygtige politiske beslutninger. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen vil vi bruge til at styrke prioriteterne af området fremover”, udtaler Inge Olsvig Brandt.

Ældrechefen, Karen Lund Mølgaard, er ligeledes utrolig glad for initiativet, som hun håber kan bidrage til hendes og øvrige ansattes arbejde på området. ” Vi vil gerne være en kommune, hvor alderdommen er præget af værdighed, respekt og livskvalitet, og derfor arbejder vi altid på at blive en bedre kommune. Undersøgelsen kan gøre os klogere og dermed sikre, at vores indsats bliver målrettet i fremtiden”, udtaler Ældrechef Karen Lund Mølgaard.

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked oplyser, at deltagelse er frivillig, og at alle besvarelser vil blive behandlet med fuld fortrolighed. Spørgeskemaerne er sendt ud med fysisk post, og det kan derfor tage tid, før de når frem til alle ældre borgere i Kommuneqarfik Sermersooq.


Bagerst fra venstre: Daniel Blytmann, Birthe Nielsen, Jakob Thorsen (I Paamiiut. Er blevet indsat i billedet), Kaj Kleist, Kirsten Holm, Forkvinde Marianne Jensen