Politik

Paamiutmøde med Paamiut-fokus

I går foregik kommunalbestyrelsens ordinære møde i Paamiut.

Kommunalpolitikkerne skulle behandle 36 punkter på kommunalbestyrelsesmødet, der foregik i kommunens kontor i Paamiut.

”Kommunalbestyrelsen er for alle her i kommunen. Så det har været vigtigt for os, også at holde et kommunalbestyrelsesmøde udenfor Nuuk. Selvom vi politikere følger med via forskellige kanaler, for eksempel lokaludvalgene, bygdebestyrelserne og ikke mindst vores forvaltninger, så er det altid vigtigt, at se tingene med egne øjne. Så det er givende, at vi kan komme til Paamiut og holde kommunalbestyrelsesmøde”, siger borgmester Avaaraq Olsen.

Kommunalpolitikerne skulle blandt de 36 punkter blandt andet drøfte Helhedsplanen for Paamiut 2024 og Paamiutaftalen.

Helhedsplanen
”Kommunalbestyrelsen har ønsket, at der skal laves en bystrategi for Paamiut, og Helhedsplanen for Paamiut kommer til at være en del af bystrategien. Så vi er glad for, at borgerne har været med til at udforme Helhedsplanen, for dermed også at sætte deres præg på den kommende bystrategi”, siger borgmester Avaaraq Olsen.

Den gældende Helhedsplan for Paamiut udløber ved udgangen af 2023, og derfor har Forvaltning for Anlæg og Miljø igangsat en ny Helhedsplan for Paamiut som skal gælde fra 2024. Under udarbejdelsen af Helhedsplanen blev der i marts 2023 afholdt flere inddragelsesmøder med lokale aktører i Paamiut, samt et offentligt borgermøde og en workshop hvor 40 borgere deltog.

Kommunen har modtaget over 150 forslag fra de lokale aktører og borgere, hvoraf 46 ønsker imødekommes i Helhedsplanen for Paamiut 2024, som er netop sendt til offentlig høring.

Paamiutaftalen
Paamiutaftalen blev indgået mellem Kommuneqarfik Sermersooq og det grønlandske sundhedsvæsen i 2019. Formålet er at styrke betingelserne for, og sikre tæt og gensidigt samarbejde mellem sundhedscenteret og plejehjemmet i Paamiut. Samarbejdsaftalen blev indgået i forbindelse med opførelsen af det nye plejehjem Puilasunnguit, hvor de to parter indgik en samarbejdsaftale.

Siden aftalen er der etableret flere forskellige former samarbejde, hvor der for eksempel er blevet etableret fælles nattilkaldevagt, madudbringning til ældre i weekenderne, fælles rengøring og vaskeri samt deling af forskellige hjælpemidler.

”Paamiutaftalen viser, at vi i det offentlige godt kan samarbejde på tværs. Det giver bedre ressourceudnyttelse, især i de mindre byer, hvor vi kan opleve rekrutteringsudfordringer. Det skal vi udvikle på fremadrettet”, siger borgmester Avaaraq Olsen.

Plejehjemmet har også overtaget opgaven med medicindosering af sundhedscenteret. Dette har givet medarbejderne på plejehjemmet større kontrol og sikkerhed med beboernes medicin, blandt andet i forhold til bivirkninger og dosisændringer.

Det næste skridt i samarbejdsordningen indeholder blandt andet fælles nattevagt. Før det kan ske, skal der installeres videoovervågning og samtaleanlæg på plejehjemmet.

Kommunalpolitikerne har haft nok at se til i disse dage. Før mødet i går, havde kommunalpolitikkerne temadag, med ”Budget 2024” som emne. Og i dag onsdag den 30. august skal de besøge forskellige steder der har en forbindelse til fiskerierhvervet.