Folkeskolen

Den nye skole i Nuuk har fået sit navn

”Atuarfik Inussuk” bliver navnet på den nye skole i centrum af Nuuk. Navnet blev afsløret her til morgen ved et arrangement i skolegårdene på både ASK og USK, hvor alle elever fra 2. – 10. klasse samt deres lærer var inviteret.

Navnekonkurrencens forløb
Beslutning om skolens navn har været længe undervejs og startede tilbage i maj måned, hvor Udvalget for Børn og Skole åbnede op for en navnekonkurrence. Her havde alle borgere mulighed for at komme med deres bud på navnet til den nye skole, og man modtog i den forbindelse hele 228 navneforslag. To særligt nedsatte udvalg reducerede de 228 til 10, og nu var det igen borgernes tur til at komme med deres input. På Kommuneqarfiga blev der nemlig oprettet en afstemning blandt de udvalgte navneforslag, og her kunne alle borgere stemme digitalt på deres favorit. De fire forslag med flest stemmer blev indstillet til Udvalg for Børn og Skole, der den 2. august 2023 traf den endelige beslutning og valgte skolens navn – Atuarfik Inussuk.

Der skal lyde et stort tak og tillykke til Pipaluk Egede Poulsen, som er vinder af navnekonkurrencen og forslagsstilleren bag skolens nye navn.

Begrundelse for navnevalget og dets betydning
”Inussuk” betyder ”varde”, hvilket også er Kommuneqarfik Sermersooqs logo. Ved afsløringerne af det nye navn satte Udvalgsformand Juaaka Lyberth og Næstformand Poul Petersen ord på begrundelsen for navnevalget og dets betydning:

”Når man ser en varde fra lang afstand, ligner det et menneske. Varder er menneskeskabte konstruktioner, som førhen har været anvendt til at navigere efter – til at vise retning og vej – ligesom vi håber at skolen kan være med til at understøtte elevers udvikling og vise jer vej.

Varden har også været anvendt som et landmærke – som et kendetegn for et sted – i dag anvendes ordet landmærke mere om iøjnefaldende bygninger eller vartegn. Vi håber at denne skole også kan blive et vartegn for Nuuk. Et samlingssted til gavn for alle borgere, der kan anvende skolens faciliteter uden for skoletid.”

Visionen for Atuarfik Inussuk
Tilblivelsen af den nye skole udspringer af et ønske om, at skolen og undervisningen i højere grad skal udvikle sig i takt med det omgivne samfund, så vi ruster vores børn og unge til at være en aktiv del af det globaliserede og højteknologiske samfund, som venter dem i fremtiden.

Samfundet efterspørger i stigende grad unge mennesker, der kan være kreative, kan samarbejde, tænke kritisk og tværfagligt. Det er kompetencer, som skolen søger at give videre til eleverne. Der er derfor stort fokus på, at skolen skal indrettes med læringsmiljøer, der bidrager og motiverer til at øge fagligheden, men også giver mulighed for at understøtte en anden slags læring end den man traditionelt har set.

Læs mere om den nye skole her.