Borger

Tasiilaqs unge borgere er med i nyt forskningsstudie

Ungdommen i Tasiilaq skal have en stemme, når klimaforandringer ændrer byen. Det skal sikre, at byen også bliver planlagt efter den yngre generations behov.

Af Maria Risager Nielsen & Marie-Louise Leppert Tasiilaq, 19.06.2023

I den østgrønlandske by Tasiilaq hænger de unge ud på deres favoritsteder i byen og får opfyldt deres behov for social interaktion, personlig refleksion og fysiske aktiviteter. Et nyt forskningsstudie om Tasiilaq sætter fokus på de lokale unges tilknytning til byens offentlige steder og viser vigtigheden af at inddrage ungdommens stemme, når byen skal tilpasses klimaforandringerne.

Studiet har identificeret byens vigtige steder og fundet ud af, hvordan de unge er tilknyttet til stederne. Blandt alle stederne, som de unge udpeger, føler de generelt en positiv tilknytning. Det viser, at de lokale indsatser sikrer, at byens offentlige steder er trygge og opfylder de unges behov. De unges favoritsteder er fjorden, fodboldbanen og forsamlingshuset, fordi deres tilknytning hertil er stærkest og meget positiv. I byens forsamlingshus, på kommunepladsen, fodboldbanen, i ungdomshuset ’Igdlo’ og fritidsklubben oplever de unge social interaktion og får knyttet bånd til hinanden og byen. Det er alle steder, som giver Tasiilaqs unge trygge rammer og mulighed for at tilbringe tid med byens andre unge. På fodboldbanen, i hallen, i fitnesscenteret og ved skiliften bliver de unge engageret til at lave fysiske aktiviteter. I Blomsterdalen, ved fjorden og på byens bænke får de unge en følelse af, at de kan trække sig tilbage og få en forbindelse til naturen. De unge udtrykker, at fjorden er et foretrukket sted, hvor de kan “rense deres tanker”, da “naturen er den bedste terapi”. Det giver dem en mulighed for at tænke og få tid til personlig refleksion.

Klimaforandringer som stigende temperaturer, skiftende nedbørsmønstre, reducerede havis og ekstreme vejrbegivenheder er faktorer, der påvirker de offentlige steder og de unges tilknytning til dem. Studiet viser, at de unges tilknytning til stederne er relativt stabile, hvilket fastholder deres generelle trivsel, fordi de har stærke forbindelser og flere steder at gå hen. Studiet viser bekymringer for fjorden, fordi den er påvirket af stigende temperaturer og mindre sne. Det går udover aktiviteter på fjorden, som mange af de unge har stor glæde af. Selvom de specifikke effekter af klimaforandringer på de unges stedstilknytning er komplekse, er det nødvendigt at beskytte og tilpasse de offentlige steder med foregribende initiativer. Studiet fremhæver behovet for, at byplanlægningen tager højde for borgerinddragelse. Det kan med fordel være at lytte til de unges stemmer, som ofte er overset. Ved at forstærke den yngre generations inddragelse, kan Tasiilaq sikre en fremtidig

byudvikling, hvor de unge fastholder en stærk tilknytning til byens steder. Gennem samarbejdet mellem kommunen og de unge samt foregribende initiativer kan den nuværende og fremtidige generationers velfærd sikres. Det kan gøre Tasiilaq til et førende eksempel på, hvordan borgere kan inddrages i byplanlægning og klimatilpasning.

Denne undersøgelse involverede to forskere fra Aalborg Universitet, lokale unge fra Tasiilaq, Sermersooq Kommune og NGO’en Sustainable Now for at undersøge klimaforandringernes indvirkning på stedstilknytning i Tasiilaq, Østgrønland i 2023. For mere information, kontakt [mariarisager@live.dk & marielouise.leppert@googlemail.com].

Steder, som de unge har identificeret som de steder, de kan lide at hænge ud.