Borger

Udgifter til anbringelse: Forebyggelse er vejen frem

Endnu en gang har udgifterne til anbringelser af børn i Kommuneqarfik Sermersooq overskredet budgettet.

”Både for kommunens økonomi, men specielt for de berørte familier dækker tallene over en tragisk historie. Den positive baggrund er, at der er blevet langt mere opmærksomhed på børns trivsel i samfundet. Hvor vi i 2021 fik 2500 underretninger om børn der mistrivedes, fik vi sidste år 3100 underretninger. Det betyder, at vi bliver opmærksomme på flere børn, der har brug for hjælp”, siger borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Avaaraq Olsen.

Fordi behovet vokser, mener borgmesteren, at det er vigtigt at Sermersooq holder fast i sin strategi om at satse på at forebygge anbringelser.

Kommuneqarfik Sermersooq har i de seneste år igangsat en lang række tiltag, som skal gøre udsatte familier i stand til at klare sig selv, og derved undgå at børnene ender i anbringelse.

Kuserneq er et bo- og behandlingstilbud i Nuuk til gravide og småbørnsfamilier med børn i alderen 0-2 år. Behandlingstilbuddet er til familier, som har brug for hjælp for at kunne tage sig af deres børn. Her er tale om en meget tidlig indsats, idet behandlingen allerede begynder før barnet er født, og fortsætter i barnets første to år. På Kuserneq får forældrene både praktisk hjælp i form af familievejledning- og behandling, samt terapeutiske forløb der hjælper til at drage omsorg for sig selv og barnet.

Der er 11 familier der bor på Kuserneq, men flere familier får den samme støtte gennem institutionen Ivaaq.

Ivaaq har ingen botilbud, men yder familievejledning, individuelle samtaler, parsamtaler, spædbarnsterapi, og undervisning til unge familier der bor i eget hjem.

Derudover tilbyder Kommuneqarfik Sermersooq gennem Børne og Familiecenteret en lang række forløb for familier, der skal hjælpe dem til at få dagligdagen til at fungere som netop en familie.

”Enhver anbringelse er en tragedie for familien og barnet. Derfor er forebyggelse så vigtig. Vores medarbejdere gør en kæmpe indsats på det område. Desværre har vi endnu ikke kunnet følge med behovet, men jeg er ikke i tvivl om, at vi ville have haft flere anbringelser, hvis ikke der var for vores forebyggende arbejde”, siger Avaraaq Olsen.

I år vil Kommuneqarfik Sermersooq oprette et nyt tilbud til udsatte familier. Papik, som tilbuddet hedder, skal hjælpe familier, hvis barn har været anbragt, men er klar til at få det hjem igen. Kommunen er i øjeblikket i den heldige situation, at alle stillinger inden for det børnesociale område er besat.