Erhvervsområdet i Kommuneqarfik Sermersooq Fangst, fiskeri og landbrug

Høring om ændring af vedtægt om bundgarnsfiskeri

Kommuneqarfik Sermersooqs Fiskeriråd har modtaget forslag om bundgarnsfiskeri. På dette grundlag fremsendes alle berørte parter og foreninger følgende høring, som fremsendes på ny, idet for få respondenter besvarede høringen i første høringsrunde.

Lovgrundlaget er følgende: ”Vedtægt om fiskeri med bundgarn i Kommuneqarfik Sermersooq: I medfør af landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri §§ 23 stk. 2, § 33, stk. 2 og § 34 og ændring af landstingslov nr. 12 af 3. december 2012 er vedtaget til at man i Kommuneqarfik Sermersooq kan fiske med bundgarn.”

Derfor tilskrives alle lokalafdelinger, at man inden 05. juni 2023 fremkommer med deres egne forslag til, hvor man selv fisker i deres nærområde, at stille forslag til, hvor der ikke må fiskes med bundgarn.

Endvidere ønskes der også stillet forslag til at lovgive anvendelse af fiskebure.

Få mere information her: https://sermersooq.gl/da/public-hearing/hoering-om-aendring-af-vedtaegt-om-bundgarnsfiskeri-2/