Borger

Nye medlemmer i fire bestyrelser

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Da Avaaraq Olsen overtog posten som borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, udtrådte hun samtidig fra sine bestyrelsesposter som kommunalbestyrelsesmedlem. Nu har Kommunalbestyrelsen besluttet hvem der skal overtage posterne.

Avaaraq Olsen sad i bestyrelsen for Utoqqaat Illuat, og var ligeledes stedfortræder for Inge Olsvig Brandt i bestyrelsen for Ippiarsuk, samt stedfortræder for Naya Sophia Pedersen Lyberth i Kommuneqarfik Sermersooqs rejselegats bestyrelse.

Da Avaaraq Olsen overtog borgmesterposten fra Charlotte Ludvigsen, trak den tidligere borgmester sig også som tilforordnet i bestyrelsen for Mælkebøttecenteret, så her skulle der ligeledes findes en ny tilforordnet.

Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra Udvalg for Økonomi og Erhverv vedrørende kandidater til posterne, som du kan se nedenfor.

  • Mia Skifte Lynge (IA) er blevet bestyrelsesmedlem for Utoqqaat Illuat
  • Mia Skifte Lynge (IA) er blevet stedfortræder i bestyrelsen for Ippiarsuk
  • Lone Rosengreen Pedersen (IA) er blevet stedfortræder i bestyrelsen for Kommuneqarfik Sermersooqs Rejselegat
  • Avaaraq S. Olsen (IA) er blevet tilforordnet i bestyrelsen for Mælkebøttecenteret

Du kan læse mere om alle bestyrelser i og tilknyttet Kommuneqarfik Sermersooq ved at klikke her.