Borger

Lærer-rekruttering til bygder er succes

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Det er et glædeligt fremskridt, at Kommuneqarfik Sermersooq har kunne ansætte mindst en uddannet lærer i alle kommunens bygder. Det er et vigtigt skridt for Forvaltning for Børn og Skoles mål på skoleområdet.

Forvaltning for Børn og Skole har som mål at have ”det højeste antal elever i Grønland, der går videre i uddannelsessystemet efter folkeskolen” og det forudsætter en god undervisning i folkeskolen også i bygderne. Uddannede lærere er et vigtigt skridt henimod dette.

”Vi har i år arbejdet meget fokuseret med lærer-rekruttering, og derfor har vi kunne ansætte mindst en uddannet lærer i alle bygder. Det er et godt fremskridt. I Qeqertarsuatsiaat er der for eksempel ansat tre uddannede lærere. Vi er helt bestemt på rette vej. Vi håber selvfølgelig, at der vil komme endnu flere uddannede lærer til bygderne”, siger fagchef for skoler Riikki Grønvold.

Det er et stort arbejde at få fat i uddannede lærere, og en af lærerne, som er flyttet til en bygd siger, at elever fra bygderne kan have nogle andre udfordringer end elever i byerne.

”Da jeg var i Tasiilaq, bemærkede jeg, at eleverne fra bygderne er mere udfordret fagligt, især med projektarbejdet. Nu flytter jeg til Kuummiut for at være med til at udvikle elevernes fagligheder i bygderne”, siger Alice Pivat, som er ny lærer i Kuummiut.

Du kan se Kommuneqarfik Sermersooqs Skolepolitik her i linket.