Transport og Rejse

Vær opmærksom på gods inden du kører

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Forvaltning for Anlæg og Miljø har for nyligt rettet henvendelse til transport- og byggefirmaerne i Nuuk for at minde dem om reglerne vedrørende sikring af gods under transport. Det er også vigtigt, at private følger reglerne.

Henvendelsen til transport- og byggefirmaerne kommer på baggrund af, at miljøafdelingen i stigende grad har observeret vognlæs, der ikke er sikret ordentligt på lastbilernes lad med det resultat, at der bliver tabt gods under kørslen.

Det er farligt for andre trafikanter og fodgængere, der kan blive ramt af godset.

Kontrol af vognlæs og henvendelser om disse varetages af politiet, men det er i alle trafikanters interesse at alle, der transporterer gods, sørger for at sikre alt under transporten. Dette gælder også private i forbindelse med for eksempel flytning.

Det er ikke alene ulovligt at køre med gods, der ikke er sikret ordentligt med net, stropper eller lignende, det er også en stor belastning for vejene, når der ligger sten og andre effekter, som man kan komme til at køre over. Samtidig kan det skabe trafikpropper, ind til det tabte gods fjernes fra vejen, og der er chance for, at andre borgere kommer til skade.

Derfor henstiller Kommuneqarfik Sermersooq til, at alle transportører af gods sørger for at sikre godset ordentligt inden transporten påbegyndes, så alle kan føle sig trygge på vejene.