Borger Børn og Familie

Direktør: Jeg forstår Tasiilaq bedre nu

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

I to måneder har direktøren for Kommuneqarfik Sermersooqs Forvaltning for Børn og Familie haft kontor i Tasiilaq. Opholdet på østkysten havde to formål. Dels skulle direktøren vikariere for en manglende leder, men det vigtigste for Martha Abelsen, var at lære den by at kende, der på mange måder er det sociale områdes problembarn.

”For at kunne forstå Tasiilaq, var det vigtigt for mig at være sammen med de ansatte i byen i minimum to måneder. Jeg skal forstå hvilke udfordringer de har i deres dagligdag og hvad de skal bruge for at løse dem”, siger Martha Abelsen.

Martha Abelsen har altså været på en syv ugers tjenesterejse, men det har været det hele værd.

”Det har givet rigtigt meget at være her. Jeg har fået et godt indblik i de udfordringer der er byen. Forvaltning for Børn og Familie i Tasiilaq er lige så stor som den i Nuuk. Lige som i Nuuk er den også spredt udover forskellige adresser, og det har betydet, at de har arbejdet meget hver for sig. Jeg har derfor arbejdet på at lægge et fundament til samarbejde”, fortæller Martha Abelsen. 

Samarbejdet med forvaltningen i Nuuk har også givet udfordringer i Tasiilaq. De ansatte har nemlig ofte oplevet at få nye midlertidige ledere og kollegaer, der i nogen tilfælde har skabt for meget forvirring.

”Dem der kommer udefra for at hjælp, skal hjælpe. De skal sørge for, at dem der er her, har hvad de har behov for. Vores ansatte i Tasiilaq har for tit oplevet, er der er kommet en chef udefra, der har været der i tre måneder og lavet alting om. Derfor er vidensfundamentet aldrig blevet opbygget lokalt. De vigtige medarbejdere, er dem der bor her og anser Tasiilaq som deres arbejdsplads, og har tænkt sig at blive her i mange år. De kan sikre kontinuitet og den lokale viden. ”

At få uddannede socialrådgiver til Tasiilaq er en udfordring, derfor vil Forvaltning for Børn og Familie satse på at efteruddanne de medarbejdere der er i byen.

”Socialvagterne i Tasiilaq er ude til flere udkald end dem i Nuuk. En stor del af problemet er, at borgerne i Tasiilaq har vænnet sig til at ringe til socialvagten i stedet for politiet. Hvis en borger ser en voksen slå et barn, er det politiets opgave at gribe ind, og vores opgave at efterfølgende sikre at barnet får trygge rammer, men socialvagten har fungeret som politiets forlængede arm, og det har lagt er stort pres på dem”, fortæller Martha Abelsen.

Og under det lange ophold har Martha Abelsen også dannet sig et billede af tilstanden i samfundet.

”Det skal ikke benægtes, at der er er nogle store udfordringer. Der er rigtigt mange anbringelser, som vi skal være bedre til at undgå. Vi skal blive bedre til at indgå i en fremadrettet planlægning samme med familien. Det hele er dog ikke sort. Der er rigtigt mange velfungerende familier man aldrig hører om”, fortæller Martha Abelsen.

Hun peger samtidig på at der er rigtig mange gode indsatser i byen:

”Jeg er positivt overrasket over initiativer som alkoholfri aktiviteter på lønningsdag. Kommunen er rigtig god til at samle folk på tværs af hele byen. Sidste fredag var der et arrangement ved fodboldbanen med gril, hoppebog og musik. De gør meget for at planlægge hvordan man kan gøre månedslønsperioden bedre”, siger Martha Abelsen.

Efter det lange ophold i Tasiilaq er Nuuk begyndt at trække.

”Jeg glæder mig til at komme hjem. Der sker for mange ting i Nuuk, som jeg også skal være med i”, siger Martha Abelsen, men lover samtidig at det ikke er sidste gang Tasiilaq får et forlænget direktørbesøg;

”Ja. Jeg kommer til at arbejde i længere perioder i Tasiilaq igen. I forbindelse med et møde i oktober vil jeg være her 14 dage”.