Borger

Nye ledere skal have en bedre start i Sermersooq

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.


Lederen har en stor betydning for den service en afdeling, en skole eller en institution yder til borgerne. Derfor sætter Kommuneqarfik Sermersooq nu fokus på nye ledere. Nu skal et nyt introforløb sikre at de kommer godt fra start.

Hvordan begår man sig i en politisk styret organisation?  Hvad er Sermersooqs ledelsesgrundlag? Hvad laver HR-afdelingen og hvad betyder kommunens indkøbspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq er en stor og kompleks arbejdsplads. Specielt for ledere. Derfor har kommunen nu sat fokus på at nye ledere kommer godt fra start, med et særligt introforløb.

”I Kommuneqarfik Sermersooq tror vi på, at de første måneder er afgørende for fastholdelse af vores nye kollegaers motivation og arbejdsglæde. Vi har derfor fokus på at de hurtigt skal føle sig som en del af fællesskabet og få en god indføring i opgaverne samt en introduktion til organisationen og kulturen på arbejdspladsen. I sidste ende vil det give en bedre arbejdsplads og bedre service for borgerne”, siger chef for Organisation og Udvikling, Kattie Pedersen.

På nuværende tidspunkt er der gennemført to introduktionskurser for nyansatte ledere og instruktørerne er tilfredse med resultatet.

”Vi oplevede et stort engagement og deltagelse på dagene og lederne syntes, at det var dejligt at mødes på tværs af organisationen og erfaringsudveksle”, siger udviklingskonsulent Majbrit Friis-Veng, der underviser på introkurserne  

Malik Skifte begyndte som centerleder i Majoriaq for nyligt, og det er første gang han møder mange ledere i kommuneregi.

”Det har været dejligt at mødes med andre ledere. Der er nogle, som er nye, ligesom jeg er, men der er også ”gamle” ledere. Vi netværkede med hinanden og fik indsigt i, hvem man kan kontakte, hvis man som leder har brug for yderligere viden om de forskellige områder i kommunen”, sagde centerlederen i Majoriaq Nuuk, Malik Skifte.

Introduktionsforløbene for ledere er en del af Kommuneqarfik Sermersooqs virksomhedskulturprogram – Kivitsisuuvugut.