Folkeskolen

Forsøgsordning til fagligt stærke elever vedtaget

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Politikerne i Kommuneqarfik Sermersooq har besluttet at lave en forsøgsordning, som skal rettes mod de fagligt stærke elever. Ordningen skal køre som forsøg på én skole fra starten af næste skoleår. Derefter er det planen at rulle ordningen ud på alle byskoler.

Fra næste skoleår vil et nyt tiltag rettet mod fagligt stærke elever blive introduceret som forsøgsordning på en af Kommuneqarfik Sermersooqs skoler. Det er endnu ikke helt på plads hvilken skole, der skal stå for projektet, men fagchef Riikki Grønvold melder om stor interesse.

”Generelt bruger vi mange ressourcer på de elever, som har mange udfordringer. Det er selvfølgelig vigtigt, men det betyder desværre også, at de fagligt stærke elever bliver overladt meget til sig selv, mens læreren tager hånd om de mere krævende elever” siger Riikki Grønvold.

Foreløbigt er planen at etablere et kursuscenter, hvor elever flere forskellige klassetrin kan samles og få nogle opgaver, som i højere grad stimulerer dem.

”Vores folkeskole er for alle. Både de stærke og udfordrede elever”, siger Riikki Grønvold, der glæder sig til at følge projektet i det første år på forsøgsbasis.