Borger

Bygdebestyrelsesseminar 2022 går i gang

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

I dag den 23. maj begyndte det årlige seminar for bygdebestyrelserne i Kommuneqarfik Sermersooq, som strækker sig over to travle dage i Nuuk.

Seminarets første dag omhandler tre primære emner, som er blevet drøftet under borgermøder i bygderne.

I morgen den 24. maj vil fokusområdet være på diskussion af grundlagene for bygdesektorplanen, herunder hvordan midlerne fra bygdepuljen kan bruges.

Dagen startede med velkomst af Charlotte Ludvigsen, borgmester i Kommuneqarfik Sermersooqs. Her ønskede borgmesteren deltagerne et godt seminar, og at hun glæder sig til at høre om borgernes og bygdebestyrelsernes planer, visioner og ønsker.

Dette års bygdebestyrelsesseminar har temaet ”Medindflydelse i bygderne og politiske målsætninger”, og forud for seminaret har bygdebestyrelserne afholdt borgermøder, hvor tre punkter har været drøftet;

  • Tre primære udfordringer
  • Tre primære succeser og
  • En velfungerende bygds behov

Disse tre punkter blev fremlagt af bygdebestyrelser, og efter fremlæggelse af punkterne, fremlagde hver bygd, deres politiske målsætninger.

Hver bygd havde deres specifikke målsætninger der blev diskuteret. Alt fra ønsker om besøg fra folkevalgte og embedsmænd, til bedre pasningsmuligheder og flere kurser for medarbejdere i fritidsklubberne, til ny kirkegård og fodboldbane blev fremlagt og diskuteret.

Dagen sluttede med livlige plenumdebatter på baggrund af dagens fremlæggelser. I morgen vil fokusområdet være på diskussion af grundlagene for bygdesektorplanen, herunder hvordan midlerne fra bygdepuljen kan bruges.