Borger

Bliv en del af løsningen

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Af borgmester Charlotte Ludvigsen

Traditionen tro har Siumuts Inga Dóra Guðmundsdóttir Markussen i dag en krads kritik af mig, og traditionen tro er det hverken politiske uenigheder, hensynet til kommunens økonomi, eller borgernes muligheder der driver kritikken. Endnu en gang er det kommunal procedure, der er ophidser oppositionen. Skal et punkt være åbent eller lukket, og hvem må tale om et lukket punkt? Det er kernen af oppositionens kritik.

Jeg har selvfølgelig heller ikke denne gang overtrådt hverken styrelsesloven og eller god sagsbehandlingsskik.  Det jeg har gjort, er at træffe beslutninger og at informere borgerne om de beslutninger så hurtigt som muligt, noget jeg egentligt troede, Siumut var tilhænger af.

Jeg elsker en god politisk debat, hvor ideer bliver vendt, og løsninger bliver trykprøvet. Det er desværre langt tid siden, at jeg har oplevet sådan en debat med oppositionen i kommunalbestyrelsen.  Jeg ønsker ikke længere at bruge min tid på at diskutere bureaukratiets spidsfindigheder med oppositionen, og har derfor besluttet, at jeg fremover vil holde mig udenfor de diskussioner.

Til gengæld er jeg altid klar til at debattere politik og løsninger, og hvis Inga Dóra Guðmundsdóttir Markussen har bedre løsninger, end dem jeg fremlægger, lytter jeg gerne. Jeg har nemlig først tænkt mig at starte min valgkamp om to år.