Services

Informationsmøde: Projektansøgningen ”Unaaq” i delområde 4A5, Nuuk

Kom til informationsmøde om projektet. Borgermødet foregår tirsdag den 26. april kl. 16.30-18.30 i Katuaq venskabssal.

Projektejer og dets rådgiver fortæller om projektforslaget, mens Kommuneqarfik Sermersooq orienterer om planloven gældende for projektansøgninger og processen herfor.

Herefter har du mulighed for at stille spørgsmål til projekt og lovgivning.

Mødet er arrangeret af Afdeling for By-og Boligudvikling i Kommuneqarfik Sermersooq.

”Unaaq” i delområde 4A5, Nuuk
For yderligere information om projektet og indsendelse af høringssvar, henvises til kommunens høringsportal.