Borger

Forsinkelse af snerydning og grusning i Nuuk

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Borgerne i hovedstaden kan i den kommende periode forvente forsinkelser af snerydning og grusning af veje.

En del af personalet ved materialegården i Nuuk er fraværende grundet corona, og det går ud over blandt andet snerydningen.

Driftsafdelingen ved Kommuneqarfik Sermersooq opfordrer alle bilister til påpasselighed, og at køre efter de nye forhold.