Borger

Sådan begrænser vi smitten i skolerne

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Corona raser i Nuuk, og specielt skolerne er hårdt ramt. Derfor har Kommuneqarfik Sermersooq indført en række tiltage i folkeskolerne i Nuuk, der skal minimere smittespredningen blandt eleverne. Forskudte mødetider, udelukkende klasseundervisning og ændrede pausetider.

I de seneste uger har der været en større smitte i Nuuk, hvor folkeskoleelever har været hårdt ramt, og på den baggrund har Kommuneqarfik Sermersooq indført en række tiltag, der skal minimere smittespredning i skolerne.

”Vores folkeskoler har været ramt af Corona smitte på det seneste. Vi har derfor valgt at indføre tre principper i folkeskolerne i Nuuk, der skal minimere smittespredning blandt elever”, siger direktør i forvaltning for Børn og Skole Lone Nukaaraq Møller.

Og de tre principper er;

  • Forskudt mødetid for ældstetrinnet, når det er muligt
  • Udelukkende klassevis undervisning – også i idræt
  • Når eleverne er udenfor, må de kun være sammen med deres eget trin, og indenfor må de kun være sammen med deres klasse.

Et eksempel hvordan man gør de på ASK

8.-10.klasser skal undervises via Zoom/ Teams i de første timer, fra 08:00-09:30.
Lærerne er på skolen og skal undervise eleverne fra klasseværelset sammen med ca. 2-3 stk. gæsteelever, som ikke har iPads.
Eleverne møder op på skolen 09:50 og har almindelig undervisning i klassen resten af dagen.
Eleverne må ikke besøge andre, eller blande sig med andre.
Suppleringstimer skal tilbage til deres respektive klasser, suppleringslæreren skal holde sig til én klasse hver uge. Dette sikrer, at elever ikke møde på tværs.

Derudover har man ændret frikvarters- og frokosttiderne, så man undgår at samle for mange elever ad gangen. Desuden skal forskellige aldersgrupper benytte forskellige ind- og udgange på skolen.