Affald og Miljø

Storskraldsafhentning er afsluttet

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Fredag den 28. maj var sidste chance for at få hentet storskrald som en del af den kommunale indsamlingsordning. Derfor gør Affaldscenteret opmærksom på, at resterende bunker af affald skal være fjernet senest den 7.  juni 2021.

Kommunens miljøtilsyn konstaterer, at der er henlagt affaldsbunker flere steder i Nuuk, som efter reglerne ikke hører ind under storskraldsordningen.

Kommunens miljøtilsyn holder løbende øje med det henlagte affald, og såfremt affaldet ikke er blevet fjernet senest den 7. juni, kan kommunen igangsætte oprydning af det henlagte affald på arealrettighedshaverens regning.

I det kommunale affaldsregulativ kan du læse mere om reglerne for storskrald og forpligtelserne omkring renholdelse af arealer.

Affald og Miljø: Regulativer, lovgivning og pligter